Topzorg in de stervensfase

Gespot (met dank aan Marianne & Lea): op de website van Zorgvisie een artikel over topzorg in de stervensfase, naar aanleiding van de oratie van professor Anneke Francke (hoogleraar verpleging en verzorging in de laatste levensfase, VU Medisch Centrum). Hetzelfde onderwerp komt ook aan bod op Artsennet.

Heel herkenbaar: als zich een stervensfase aandient, zet iedereen op een afdeling (zowel verplegend team als behandelaren) een tandje bij om deze fase goed te kunnen begeleiden. Goed afscheid kunnen nemen is belangrijk. ZZPs en uren tellen dan niet meer. We lopen vaker binnen en spreken vaker met familie. Een prettig doorlopen stervensproces geeft een positief gevoel, niet alleen voor familie, maar ook voor het team.

Wel zuur dat je bijna dood moet zijn, voordat je als bewoner topzorg kunt krijgen…….

De volledige oratie van professor Anneke Francke is hier na te lezen.