Uit het leven gegrepen (deel 1)

Geheim

Dokter: “Mevrouw Pieterse, u bent nu bijna 100 en nog zo vief van geest. Wat is uw geheim?”.

Mw P: “Gezond eten en een goede minnaar, dokter”.

**********

Zitten, staan of rijden

Mevrouw Pieterse wordt door een vriendin in haar rolstoel teruggebracht naar haar kamer.

Vriendin: “Waar wil jij zitten?”.

Mw P: “Ik zit al”.

Vriendin: “Eh, waar wil jij staan dan?”.

Mw P: “Ik kan niet staan”.

Vriendin: “Waar wil jij dat ik jou naar toe rijd?”.

Mw P: “Rij me maar naar mijn tafel bij het raam”.

**********

Niet doof?

 

De heer Jansen verblijft op een PG afdeling en is ietwat hardhorend.

Dokter: “Dag mijnheer Jansen, ik kom voor de wond aan uw been”.

Dhr J: “Waar ga je heen?”.

Dokter: “Ik kom voor uw been”.

Dhr J schudt vastbesloten zijn hoofd: “Nee ik ga niet mee”.

Dokter, duidelijker articulerend en met andere wooordkeus: “Voor de wond”.

Dhr J, geamuseerd: “O, met de hond!”.

Dokter, luid sprekend bij zijn oor: “IK KOM VOOR DE WOND!”.

Dhr J, verontwaardigd: “Je hoeft niet zo te schreeuwen, ik ben niet doof!”.

**********

Zuinigheid

De heer Jansen draagt zijn bril altijd op het puntje van zijn neus en kijkt er óver heen.

Dokter: “Waarom kijkt u niet dóór uw bril, mijnheer Jansen?”.

Dhr J: “Daar slijt ie van, dokter”.