Zorgen voor Jong en Oud

Lea heeft een tijd binnen de Zorgboog een innovatieve combinatiefunctie vervuld: verpleeghuisarts en consultatiebureau-arts binnen dezelfde stichting. Over haar ervaringen en het bijzondere van deze functie heeft zij destijds (2002) een artikel geschreven voor het Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde.

Een voorproefje:

Bijna30 jaar geleden begon ik als verpleeghuisarts en
sinds kort werk ik binnen onze zorginstelling ook als
consultatiebureau-arts, in een combinatiefunctie. Hoe
dit zich heeft ontwikkeld wil ik in deze bijdrage
beschrijven.
Ik heb de ontwikkelingen in de verpleeghuisgeneeskunde sinds
begin 1973 van dichtbij intens meegemaakt. Ik heb de gedrevenheid
in die eerste jaren gevoeld. Er moest een opleiding komen.
Werden we geriaters of werd de verpleeghuisgeneeskunde een
eigen discipline? Steeds stond de gehele patiënt voorop, multidisciplinair
gericht, aanvankelijk in de schaduw in de samenleving.
De gevolgen van die inspanningen van zoveel jaar geleden en
daarna zijn nu zichtbaar. Verpleeghuisgeneeskunde is een vak
<apart’ geworden. Het was een prachtig vak en dat is het nog en ik
ben nog steeds een enthousiast verpleeghuisarts.
Bijna 30 jaar geleden begon ik als verpleeghuisarts en sinds kort werk ik binnen onze zorginstelling ook als consultatiebureau-arts, in een combinatiefunctie. Hoe dit zich heeft ontwikkeld wil ik in deze bijdrage beschrijven.
Ik heb de ontwikkelingen in de verpleeghuisgeneeskunde sinds begin 1973 van dichtbij intens meegemaakt. Ik heb de gedrevenheid in die eerste jaren gevoeld. Er moest een opleiding komen. Werden we geriaters of werd de verpleeghuisgeneeskunde een eigen discipline? Steeds stond de gehele patiënt voorop, multidisciplinair gericht, aanvankelijk in de schaduw in de samenleving.
De gevolgen van die inspanningen van zoveel jaar geleden en daarna zijn nu zichtbaar. Verpleeghuisgeneeskunde is een vak ‘apart’ geworden. Het was een prachtig vak en dat is het nog en ik ben nog steeds een enthousiast verpleeghuisarts.
Lees het gehele artikel als ingescande PDF: Zorgen voor Jong en Oud.
Uiteindelijk bleek de combinatiefunctie verpleeghuisarts – consultatiebureau arts om organisatorische redenen niet vol te houden en is deze functie in 2004 gestopt. Het consultatiebureau voor ouderen staat echter landelijk in hernieuwde belangstelling. De ervaringen en ideeën van Lea zijn hierbij ook nu weer actueel!