Kaderopleiding Palliatieve Zorg

Amice,

Hospice Mariengaarde, AarlerixtelJe vraagt me hoe ik het vind om de kaderopleiding palliatieve zorg te volgen. Ik zal mijn ervaringen met je delen, de praktische informatie vanuit Gerion UvA vind je op onze site bij opleidingen.

De palliatieve zorg is een onderdeel van de zorg en behandeling die we bieden aan onze cliënten in en buiten het verpleeghuis. Cliënten met chronische complexe zorgvragen, veel Co-morbiditeit, vaak geen kans op ziekte herstel maar gericht op functie behoud met vaak een geleidelijk achteruitgaan in functioneren waarbij regie houden, door de client zelf, soms maar deels mogelijk is. In de nieuwe definitie van palliatieve zorg is ook goed duidelijk dat goede palliatieve zorg ook al tijdig in het ziekteproces een plaats verdient en niet pas wanneer een client uit curatieve zorg wordt ontslagen of terminaal is.

Palliatieve Zorg Concept Oud

Palliatieve Zorg Concept Nieuw

Werk genoeg dus voor ons in het Hospice, in het verpleeghuis, als consulent in de thuissituatie en ook in het ziekenhuis. Het vraagt lef, of gewoon er de tijd voor nemen om tijdig te benoemen dat curatie niet meer mogelijk is en het vraagt lef om samen te kijken naar wat de (on) mogelijkheden en alternatieven van zorg en behandeling zijn.

De opleiding biedt de kans om je te verdiepen in deze materie; medisch-technisch in stand van zaken omtrent behandeling van met name diverse vormen van kanker maar ook terminaal hartfalen en COPD en verder neemt symptoombestrijding een belangrijke plaats in. Een aparte plaats verdient de begeleiding van cliënten en naasten, communicatie daarover en ruimte en tijd voor zingeving. Zingeving en betekenisgeving voor de cliënten en hun naasten, je rol als dokter daarin en je eigen persoon die je daarin meeneemt. Er was bijvoorbeeld een rouwtherapeute die vertelde over speltherapie voor kinderen van heel jong tot jong volwassen. Prachtig, ik kreeg er kippenvel van. Thuis heb ik daar wel met mijn kinderen over gesproken en we hebben samen wel een traantje geplengd. Of Manu Keirse die sprak over rouwarbeid en de fasen daarin, erg mooi, dat raakt je ook persoonlijk.

Verder word je getraind in consultatie en neemt verandermanagement/traject een plaats in om zo de palliatieve zorg binnen je organisatie of elders in de regio op de kaart te zetten. Voor mij zijn de terugkerende twee-daagsen (10 x in totaal) in Beekbergen een uitje. Praatjes op hoog nivo van specialisten op deelgebieden vanuit de curatieve en palliatieve zorg. Verder veel uitwisseling van ervaringen met collega- huisartsen, SO en ook klinisch geriater, psychiater en arts verstandelijk gehandicapten. Erg leuk!

Het leesvoer wordt vantevoren digitaal aangeleverd, best veel en er zijn ook opdrachten (10 stuks) die gemaakt moeten worden, best pittig en voor een deadline in te leveren. Aandacht voor evidence based medicine, een verandertraject naar keuze en een presentatie geven over een deelonderwerp uit de palliatieve zorg. Het is voor mij wat gemakkelijker om de opdrachten te maken doordat ik in het Hospice werk en daar voldoende casuïstiek heb, voor huisartsen met gemiddeld vijf intensieve palliatieve trajecten per jaar is dat soms lastiger.

Het maakt wel dat deze zondag aan twee opdrachten besteed moet worden, deadline 1 december. Ik zeg mijn kinderen om goed te plannen maar dat lukt mijzelf niet zo goed met allerlei andere zaken zoals familie, vrienden, zaken op organisatienivo en de directe patiëntenzorg. Gelukkig zijn mijn puber kinderen nu ook met hun huiswerk bezig en zijn we zo allemaal actief en in een pauze gaan we zwemmen. Sommige collega’s hebben studie-tijd in werktijd bedongen, een middag per week is wel nodig, een goed alternatief. Het is dus een intensieve opleiding die veel tijd vraagt maar ook veel oplevert, persoonlijk en ook qua expertise die ten behoeve van een grote groep cliënten ingezet kan worden.