KNMG formuleert standpunt zelfgekozen levenseinde.

Een medische grondslag is een vereiste voor euthanasie. Maar dat is niet hetzelfde als een medisch classificeerbare aandoening. Het conceptstandpunt van de KNMG over het zelfgekozen levenseinde maakt dit duidelijk.

Zie dit artikel in Medisch Contact van deze week.

Oproep KNMG:

Sinds de euthanasiewet in 2001 is aangenomen, zijn de normen en praktijk rond euthanasie en hulp bij zelfdoding verder ontwikkeld. In het conceptstandpunt ‘De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde’ geeft de KNMG hiervan een uiteenzetting. Zo wil de KNMG de mogelijkheden en grenzen bij de toepassing van euthanasie verduidelijken.

Het uitgangspunt daarbij blijft dat elke arts zelf bepaalt of hij euthanasie wil toepassen of niet. Euthanasie is één van de meest indringende en belastende vragen die een patiënt een arts kan stellen. De maatschappij lijkt echter steeds meer uit te gaan van een recht op euthanasie, wat wordt gevoed door acties zoals het burgerinitiatief Uit Vrije Wil.

De KNMG consulteert de medische beroepsgroep over het conceptstandpunt met stellingen. U kunt zo duidelijk maken wat voor u aanvaardbaar is en waar het voor de beroepsgroep ophoudt als het gaat om euthanasie, hulp bij zelfdoding en een zelfgekozen levenseinde. De KNMG zal de uitkomsten van de artsenconsultatie verwerken in het standpunt en vertalen naar het maatschappelijk en politiek debat.

Laat weten hoe u uw rol als arts inzake het zelfgekozen levenseinde ziet en geef uw mening op www.knmg.nl/zelfgekozen-levenseinde.

Ook kunt u deelnemen aan het debat tijdens de algemene vergadering van de KNMG op dinsdagavond 14 december. Aanmelden: www.knmg.nl/av.