Verpleeghuizen zijn geen oliebollen!

Goed stuk van Wilco Achterberg in het Medisch Contact van deze week.

Verpleeghuizen zijn geen oliebollen

Ieder jaar presenteert de Volkskrant weer de ranglijst van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Instellingen die bovenin eindigen trekken de champagne open. Er valt echter zo veel aan te merken op de methode die gebruikt wordt, dat deze festiviteiten als voorbarig mogen worden beschouwd. De ranglijst wordt rekenkundig samengesteld uit twee ranglijsten: een die voortkomt uit de ervaringen van cliënten en familieleden, en een die gevormd wordt door prestatie-indicatoren. Wat uit een eerste blik al duidelijk lijkt, wordt bevestigd door eenvoudige statistiek: er is geen enkel verband tussen deze twee ranglijsten (Pearson’s correlatie is 0,041; p=0,45). Ook zijn de gegevens gedateerd (2009).

Lees verder.