Digitale Reminiscentie

Mooie ontwikkelingen om IT en zorg samen te brengen. In dit artikel wordt gesproken over het gebruik van digitale hulpmiddelen bij het toepassen van reminiscentie voor mensen in een beginfase van dementie. De auteurs noemen het Life-logging.

“Life-logging is recording activities that a person experiences for later retrieval, while context-awareness is reacting on changes in contexts,” the team explains. “For example, logging a picture when a person changes location. The aim is to create a semi-automated system which helps persons with mild dementia in supporting and maintaining their life story.” An entirely portable, lightweight and simple to use device that could be worn at all times would be ideal and the authors devised just such a system. The device will focus on support for reminiscence and having access to information about previous activities to support memory recollection as well as allowing the patient to annotate images, diary entries, and notes, either alone or with their carer.

Ik zie ook mogelijkheden voor gebruik bij realiteitsorientatie. Je iPad of telefoon als hulpmiddel om bij de realiteit te blijven en om herinneringen op te halen. Foto’s en video’s, de mogelijkheden zijn legio.

Zo kan je huidige Facebook profiel je later nog eens goed van pas komen!