De Moeder Het Water

Ik ging naar moeder om haar terug te zien.

Ik zag een vreemde vrouw. Haar blik was wijd en

leeg, als keek zij naar de verre overzijde

van een water, niet naar mij. Ik dacht : misschien

*****

toen ik daar stond op het gazon, pilsje gedronken

in de kantine van het verpleegtehuis, de tijd

ging langzaam in die godvergeten eenzaamheid

misschien zou ‘t goed zijn als nu Psalmen klonken.

*****

Het was mijn moeder, het lijfje dat daar roer-

loos stond in ‘t gras, alleen haar dunne haren

bewogen nog een beetje in de wind, als voer

*****

zij over stille waatren naar een oneindig daar en

later, haar God. Er is geen God, maar ik bezwoer

Hem zijn belofte na te komen, haar te bewaren.

*****

Rutger Kopland, naar Martinus Nijhoff

Met dank aan Jacobien Erbrink!