Gegroet B&B-ers!

In het zonnetje: onze 90-koppige dienst Behandeling & Begeleiding.

Kapitaal in expertise!

Fysiotherapie – Ergotherapie – Logopedie – Diëtetiek – Psychologen – Psychologie Assistenten – Video Interactie Begeleiders – Geestelijk Verzorgers -Verpleegkundig Specialisten – Bewegingsagogen – Beleidsmedewerkers – Secretariaat – Doktersassistenten – Specialisten Ouderengeneeskunde – Nurse Practitioners – Basisartsen.

If you have a problem. If no one else can help, and if you can find them. Maybe you can hire the B-team!