Medicatie-overdracht in de keten

Vandaag vond de aftrap van het regionale Quartz project Medicatie-overdracht in de keten plaats. Aanleiding is de nieuwe richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, die dit jaar definitief is geworden en waar iedere zorgverlener/zorginstelling aan gebonden is en waar IGZ actief op controleert.

Herkenbaar: nieuwe opname binnen het verpleeghuis, cliënt komt binnen met een tasje met doosjes. Deze worden op tafel geschud en dat was het dan, de medicatie-overdracht. Aan de arts/NP vervolgens de schone taak om er iets moois van te maken.

Dat kan en moet dus anders. Dat is ook de gedachte achter de nieuwe richtlijn, met als basisgegeven ‘op elk moment van voorschrijven is er een actueel medicatieoverzicht beschikbaar’.

Binnen de regio Helmond is door Quartz Transmuraal een werkgroep opgestart om samen met alle betrokken partijen de medicatieoverdracht in de regio te verbeteren. Namens de Zorgboog zijn een beleidsmedewerker en een specialist ouderengeneeskunde betrokken in de werkgroep.

Meer informatie over de nieuwe richtlijn – inclusief praktijkvoorbeelden en beschrijvingen van alle voorkomende overdrachtsmomenten – kan worden gevonden op de website: www.medicatieoverdracht.nl.

Een mooi agendapunt voor dit jaar: neem de overdrachtsmomenten in je eigen organisatie eens onder de loep en leg deze naast de nieuwe richtlijn. Als je het zelf niet doet, doet de IGZ het binnenkort zeker….