Nurse Practitioners i.o. nemen deel aan Europees onderzoek: FIRE

Nurse Practitioners i.o. Hanneke en Miriam zijn in oktober 2009 door een docent van de opleiding Master Advanced Nursing Practice in Tilburg benaderd, met de vraag of ze interesse hadden om deel te nemen aan het onderzoek FIRE. Deze docent is lid van dit internationale onderzoeksteam, het FIRE team. Het onderzoek bleek voor de NP i.o. geschikt als afstudeerproject èn het onderzoek zou een grote meerwaarde kunnen hebben voor de Zorgboog. Deze twee redenen vormden de basis voor hun enthousiasme om deel te nemen aan dit grootschalige onderzoek, waarvoor de Zorgboog haar toestemming heeft gegeven.

Achtergrond FIRE

FIRE staat voor Facilitating Implementation of Research Evidence en omvat een 4-jarig internationaal project wat door de EU gefinancierd wordt in het kader van een KP7 subsidie. Het projectteam bestaat uit onderzoekers uit Engeland, Nederland, Zweden, Ierland en Schotland. Het project loopt van januari 2009 tot ongeveer december 2012. De concrete start binnen de Zorgboog is gemaakt in juni 2010 met het verzamelen van data door research fellows van FIRE.

Doel onderzoek

  • Het begrip over de rol en bijdrage van facilitering bij het vertalen en implementeren van (wetenschappelijke) richtlijnen naar concreet zorggedrag verhogen.
  • Onderzoek naar de vraag welk faciliteringsmodel het meest effectief en het best uitvoerbaar is.

Inhoud onderzoek

De richtlijnen hebben betrekking op incontinentie in het verpleeghuis. Er zijn binnen het onderzoek 3 scenario’s waar je als verpleeghuis, gerandomiseerd, ingedeeld kon worden. Elk scenario heeft een andere intensiteit van implementeren en begeleiding door het FIRE team. Wij zijn uiteindelijk ingedeeld in ‘scenario 3’, waarbij we de meest intensieve begeleiding krijgen van het FIREteam. Zij nemen ons mee in de wereld van faciliteren en leren ons dit in de vorm van (interne) scholing en door middel van email en teleconferentie. Bij het faciliteren wordt onder andere gebruik gemaakt van het PARIHSmodel, waarbij evidence, context en het faciliteren centraal staan.

Voor meer informatie zie de officiële FIRE website.