Rol van de SO bij de GGZ/ouderen

Een niet te vergeten uitdaging voor de SO!!!

Tussen de Zorgboog en de GGZ zijn altijd contacten geweest op medisch en psychiatrisch gebied.

In de eerste jaren van de 21ste eeuw werd er een nieuwe locatie gebouwd voor de GGZ in Helmond, thans in gebruik zijnde als Warant. Dit maakte verplaatsingen van cliëntengroepen ouderen noodzakelijk. Tevens ontstond er in het zorgcentrum Pannehoeve bij de Zorgboog ruimte.

En er was al een onderzoek lopende naar vergelijkbare patiëntengroepen, binnen de GGZ en de Zorgboog.

Daarnaast waren er ideeën om de psychiatrische cliënten meer binnen de maatschappelijke context te laten wonen in plaats van in een buitenlocatie als Huize Padua.

Zo ontstond in 2003 het plan voor een GGZ-afdeling binnen de Pannehoeve.

Begin 2006 was het zover en verhuisden 20 oudere cliënten van Bunthorst 3 vanuit Boekel naar hun appartement in het verzorgingshuis. Een woonafdeling, wel gesloten, met verplegend personeel van de GGZ en een verpleeghuisarts en later ook paramedici van de Zorgboog. Tevens was huishoudelijk en technisch personeel van de Zorgboog en was er een samenwerking in de nachtverpleging. De afdeling viel mede onder de bereikbaarheidsdienst van de artsen van de Zorgboog.

Na een lastig eerste jaar waar iedereen zijn draai moest vinden, werd de zorg steeds beter en het woonplezier steeds groter. De cliënten konden deelnemen aan gezamenlijk activiteiten in de grote zaal, konden naar het winkeltje en sommigen konden zelfstandig naar de stad.

Familie kon vaker op bezoek komen.

Ook het werkplezier van de medewerkers groeide langzaamaan steeds meer.

Tevens werd de rol van de specialist ouderengeneeskunde duidelijker. Omdat het gaat om chronisch psychiatrische ouderen, met stabiele psychiatrische problematiek en complexe somatische problematiek, is de expertise van de SO van toegevoegde waarde. Samen met de psychiater uitzoeken wat de kern van het probleem is. Proberen de psychiater ervan te overtuigen de psychofarmaca te verlagen in verband met de toename van de leeftijd.

Begeleiding van ziekenhuisopname,omdat de psychiatrische patiënt in het ziekenhuis onvoldoende voor zichzelf kan opkomen en men dit in het ziekenhuis vaak onvoldoende opmerkt. Een plan voor palliatieve zorg maken op de woonafdeling als er een carcinoom wordt ontdekt. Goede mobiliteitstraining en transferadviezen van de geriatriefysiotherapeut.

Omgaan met autonomie van de cliënt, niet alles wat de dokter goed vind, wil de cliënt ook. Daar een weg in zoeken, blij zijn met kleine stapjes, hier ligt de uitdaging voor de SO, omdat juist ook bij deze cliënten de wederzijdse invloed van soma en psyche zo’n grote rol speelt en dus de holistische visie van groot belang is.

De afdeling bestaat nu 5 jaar, inmiddels is er veel expertise en komt ook de erkenning.

Er zijn inmiddels 21 bewoners. Nu wordt ook de dementiediagnostiek belangrijker en komt onder het aandachtsgebied van de SO.

Er is nog heel veel te ontwikkelen en te verbeteren en binnen de GGZ is nu een Somatisch Medisch team van start gegaan om de somatische zorg binnen de psychiatrie beter te borgen.

Hieraan neemt de SO van de Zorgboog ook deel.

Het team is er enthousiast voor. Alleen deze SO gaat nu met pensioen en wil dit mooie werkgebied graag overdragen aan een enthousiaste collega. Uiteraard is dit maar een korte schets van het werk,maar hopelijk werkt dit stukje prikkelend en word je hier enthousiast door voor deze tak van ons mooie vak.

Lea Peen, specialist Ouderengeneeskunde