Luisterlijn Palliatieve Zorg

Een erg mooi initiatief: Luisterlijn Palliatieve Zorg. Ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen UMC St. Radboud, Integraal Kankercentrum Oost en Stichting Inloophuis Gelderse Vallei (Toon Hermans Huis Ede). Met als doel het verlenen van steun en geven van informatie voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Actief sinds 1 september 2009 met speciaal getrainde vrijwilligers.

Luisterlijn Palliatieve Zorg

Wanneer uzelf of iemand in uw naaste omgeving geconfronteerd wordt met een ongeneeslijke ziekte, breekt er een moeilijke periode voor u aan. Wanneer u of uw naaste eerder dan verwacht het leven los moet laten, maakt dit dikwijls veel gevoelens los van angst, boosheid, verdriet tot onzekerheid. Daarnaast kunnen allerlei vragen door uw hoofdspoken, zowel praktische maar ook persoonlijke vragen.

Wij luisteren naar u…

De Luisterlijn Palliatieve Zorg staat open voor al uw vragen, telefonisch of per mail. De (vrijwillige) medewerkers zullen u zo goed mogelijk te woord staan. Ook bieden zij een luisterend oor wanneer u eens uw hart wilt luchten.

…én geven informatie

De speciaal opgeleide vrijwilligers hebben (professionele) ervaring met ongeneeslijke zieke patiënten of zijn mensen die zelf een naaste hebben verloren. Zij nemen niet de plaats in van de (huis)arts en zullen daarom geen antwoord geven op vragen over de behandeling, zoals de medicatie. Wel kunnen ze u doorverwijzen naar de juiste instantie of persoon.

Luisterlijn Palliatieve Zorg 0900 – 222 55 22.
E-mailconsult via info@luisterlijnpalliatievezorg.nl

Bereikbaar op: maandag t/m vrijdag 13.00-22.00 uur, weekend en feestdagen 13.00-17.00 uur