TIP: Ouderenpsychiatrie.nl

De website www.ouderenpsychiatrie.nl van het Trimbos Instituut biedt een handig overzicht van:

 • richtlijnen
 • protocollen
 • meetinstrumenten
 • signalerings instrumenten
 • zorgprogramma’s

Ook vind je er dossiers over de volgende onderwerpen:

 • cognitieve stoornis
 • middelenmisbruik
 • schizofrenie
 • stemmingsstoornis
 • angststoornis
 • slaapstoornis
 • persoonlijkheidsstoornis
 • doofheid
 • apathie
 • suicidaliteit.

Al met al dus zeker een aanrader voor je internet-favorieten!