Verenso – Specialisten in Ouderengeneeskunde!

Verenso
Verenso is de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters. Zij ondersteunt haar leden bij de beroepsuitoefening en behartigt de beroepsinhoudelijke belangen.

Verenso richt zich op positionering, kwaliteitsbeleid, belangenbehartiging voor de beroepsuitoefening, deskundigheidsbevordering en ondersteuning van de aangesloten leden. Circa 1550 specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters hebben zich verenigd in Verenso. Verenso ontwikkelt handreikingen en richtlijnen voor het medisch handelen. Verenso is federatiepartner van de KNMG.

Verenso heeft een eigen website: www.verenso.nl en een eigen vakblad: Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (TvO).

Klik hier voor meer informatie over Verenso lidmaatschap.