Overheveling Geriatrische Revalidatiezorg Vertraagd

Verenso meldt dat er onlangs een beleidsbrief door het VWS naar de Tweede Kamer is verzonden over het tijdspad van overheveling van geriatrische revalidatiezorg van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De insteek van VWS en alle veldpartijen is geweest om de geriatrische revalidatie zorg per 2012 over te hevelen. Met onderliggende beleidsbrief is de planning echter niet meer haalbaar. Voordat overheveling kan plaatsvinden moet er door enkele veldpartijen nog veel gebeuren. Hierdoor komt de overheveling per 2012 in het gedrang.

Dit alles betekent echter niet, dat de overheveling van geriatrische revalidatiezorg nu onzeker wordt. In het regeerakkoord is deze afspraak gemaakt. Over het moment van overheveling zal het kabinet dus nog voor de zomer een besluit nemen. De inzet van VWS en de veldpartijen is nu, dat per 1 januari 2013 wordt overgeheveld.

Bron: www.verenso.nl

Nog even geduld dus. Moeten we hier nu blij mee zijn of juist niet?