Leren van Casussen

Mooi initiatief van het CCE: de website ‘Leren van casussen’.

Met ‘Leren van casussen’ wil het CCE kennis die zorgprofessionals opdoen tijdens consultaties, overdragen aan andere zorgprofessionals. De gedachte daarbij is simpel: we beschrijven een bestaande (geanonimiseerde) casus en wat er tijdens het consultatieproces is gebeurd. Wij hopen zo enige inspiratie te geven aan zorgprofessionals met cliënten met vergelijkbare problematiek.

Elke casus wordt beschreven in vier stappen:

  1. Probleem: wat is er aan de hand?
  2. Verklaring: waarom bestaat het probleem?
  3. Interventie: hoe is het probleem aangepakt?
  4. Resultaat: hoe is het met de cliënt gegaan?

Op dit moment worden drie casussen beschreven:

1. Veiligheid voor Piet: een jongen van 7 met een verstandelijke beperking met een hechtingsstoornis, angst en probleemgedrag.

2. Autonomie voor Anton: een man met niet aangeboren hersenletsel (NAH) voor wie autonomie erg belangrijk is.

3. Kleding voor Kim: Kim heeft een ernstige verstandelijke beperking en reageert bij onverwachte veranderingen met agressie.

Zinvol en leerzaam! Al is het alleen maar om te leren hoe je gestructureerd problematische casuïstiek in kaart kan brengen. Ook bruikbaar bij probleemgedrag bij dementie!