Mieren in de thee

Een presentatie over delier, georganiseerd voor en door medewerkers.

Twee verpleegkundigen van het Hospice zijn kartrekker geweest in deze opzet van informatie over delier voor medewerkers van stg. De Zorgboog. Er is veel expertise in de organisatie en de kunst is om dit te delen.

Anja en Sini doen beide de opleiding palliatieve zorg en deze informatieve bijeenkomst organiseren past in hun scholingsplan. Ik ben zelf bezig met de kaderopleiding palliatieve zorg. Gedrieen zijn we in de afrondende fase van onze opleidingen en we hebben onze ervaringen gebundeld.

Anja en Sini hebben met een pakkende aankondiging en een leuke opzet mensen nieuwsgierig gemaakt, alle praktische zaken geregeld tot paaseitjes aan toe.

De opkomst was hoog! 95 mensen; verzorgenden en verpleegkundigen i.o. vanuit wijkzorg, verpleeghuis somatiek en PG, een vertegenwoordiging van het medisch secretariaat en van de psychologen waren aanwezig en actief! We zijn gestart met levende beelden: een vrouw met een wisselend stil delier. Zo was voor iedereen meteen duidelijk en herkenbaar waar we het over hadden.

VIDEO: Mieren in de thee | bron: NHG – de anamnese bij een delirante patient.

Met de casuïstiek was het een interactief gebeuren

Er waren ook vragen bijv. hoe een delier is te onderscheiden bij mensen met dementie- dat blijft ook lastig; een plotse verergering in het gedrag of een gedragsverandering in het bekende functioneren kan een aanwijzing zijn – ken je patiënten!

En naar aanleiding van ontregeling van stofjes in de hersenen was er de vraag welke rol neurotransmitters in de cerebrale ontregeling hebben. Wie weet kan Lonneke ons nog een mooi overzicht geven van de balans tussen de verschillende neurotransmitters.

Voor nu is de boodschap herken het sluipende begin: Signaleren en ff DOSsen!

**********

Bijlagen:

Klik hier voor de volledige presentatie van Sini, Anja en Marianne als PDF:

Scholing Delier Zorgboog

Download hier de DOS (delier observatie schaal) met handleiding:

DOS vragenlijst en invulinstructie