Verenso en SOON: brief aan staatssecretaris

Naar aanleiding van de diverse interviews en krantenberichten van vorige week over het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde, hebben SOON en Verenso gezamenlijk een brief opgesteld waarin zij de staatssecretaris een aanzet geven om het vak van de specialist ouderengeneeskunde aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aanbod:

  • verplichte co-schappen
  • opheffen tekort (EPD en praktijkorganisatie)
  • werving potentiële specialisten
  • honorering
  • toegankelijkheid

Lees de volledige brief hier.

Wij zijn in ieder geval goed bezig met ons kakelverse EPD en onze deelname aan het verplichte coschap ouderenzorg van UMC St. Radboud! Plus: ik mag graag geloven dat deze – met veel liefde en enthousiasme beheerde – website een bijdrage levert aan het werven van potentiële specialisten ouderengeneeskunde!

Heb ik onze vacatures al onder de aandacht gebracht…..