Sleuwse Tanden

Het is tijd voor mijn visiterondje. Ik ga langs bij meneer Janssen, die specifiek naar mij gevraagd heeft.

“Dokter,” begint hij. “Ik heb last van ‘sleuwse‘ tanden.”

Mijn blanco brein moet zich hebben weerspiegeld in mijn gelaat, want er ontstaat al snel hilariteit bij zowel meneer als bij de ook aanwezige teamleider.

“Witte nie wa da is?” grinnikt meneer. Het is duidelijk erg komisch.

“Nee”, geef ik toe met in mijn achterhoofd dat ik deze klacht toch zeker niet voorbij heb zien komen in Harrison, Oxford, Kumar & Clark of Grey’s. “Ik heb werkelijk geen idee.”

Wat volgt is een lesje Helmonds dialect, waarna ik begrijp dat ‘sleuwse’ tanden staat voor heel veel tandpijn!

We zijn het er al snel over eens dat hier een specialist bij moet komen. Ik hoop dat de tandarts mijn consult aanvraag begrijpt…..