Promotie Bianca Buijck: GRAMPS onderzoek

Op 8 mei zal Bianca Buijck haar proefschrift “Multi-dimensional challenges in geriatric rehabilitation” verdedigen. Dit onderzoek, medegefinancierd door de Zorgboog, maakt onderdeel uit van de GRAMPS studie. Het Geriatric Rehabilitation in AMPutation and Stroke (GRAMPS) onderzoek werd in 2008 opgezet met als doel om informatie te verzamelen over determinanten van geriatrische revalidatie na een CVA of een beenamputatie.

De revalidatie-afdeling van de Zorgboog heeft ook deelgenomen aan dit onderzoek.

Bianca heeft dit onderzoek verricht samen met Monica Spruit, die al eerder promoveerde. Woensdag 8 mei wordt er ter gelegenheid van hun beider promoties aansluitend aan de promotie van Bianca een symposium Geriatrische Revalidatie georganiseerd in het auditorium van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Tijdens dit symposium zal worden stilgestaan bij de resultaten van het GRAMPS onderzoek. Inspirerende sprekers belichten enkele van de belangrijkste facetten van de geriatrische revalidatie. Praktijkvoorbeelden worden besproken en er is veel aandacht voor de rol van het multidisciplinaire team in de geriatrische revalidatie.

Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Het proefschrift van Monica is in te zien in onze bibliotheek, het proefschrift van Bianca volgt op een later moment.