Dossierhumor (1)

Een digitaal dossier heeft behalve een toename in efficiëntie en leesbaarheid nog meer voordelen. Tikfoutjes of versprekingen leveren de nodige humor op.

Mevrouw klaagde over misselijkheid en heeft driemaal geformeerd.

(vermoedelijk werd bedoeld: gevomeerd ofwel gebraakt)

De secretaresse stuurt een email dat een ontslag is uitgeteld.

(zo voelt het soms wel op een revalidatie-afdeling!)

Mevrouw heeft een epileptisch consult gehad.

(vaak vele malen erger dan een epileptisch insult)

De heer Janssen lag om 22 uur grotendeels in bed.

(welke delen nog niet in bed lagen om 22 uur werd niet vermeld)