Een beetje spirit (deel 3)

Medicijnen

“Waarom gooi jij die medicijnen weg?” vraagt Mies aan Liesbeth.

Waarop Liesbeth antwoordt: “Wel, dat zal ik je eens haarfijn uitleggen. Ik ben naar de dokter geweest, en die moet ook leven. Ik heb een recept meegekregen en daarmee ben ik naar de apotheek gegaan: die moet ook leven. En nu gooi ik die medicijnen weg, want ik wil ook leven.”

Limerick

Een oude slak in Amsterdam-Zuid
had een rotziekte onder de huid.
Wat was het dier blij,
toen de dokter zei:
“Niet bang zijn, u gaat langzaam vooruit.”

Taalhumor

Ik geloof dat mijn man aan het demonteren is.

Niet Grappig

Een ICT-er die zijn griepvirus verspreidt.

Een toiletjuffrouw die de rollen omdraait.

Met dank aan de Gerarduskalender!