Portret: George Huntington

George Huntington

George Huntington

9 april 1850 – 3 maart 1916

George Huntington, een huisarts, beschreef in 1872 voor het eerst de symptomen van de ziekte die later naar hem genoemd zou worden. Hij zag in de huisartsenpraktijk patiënten die ernstige onwillekeurige bewegingen maakten en het viel hem op dat de ziekte binnen families leek voor te komen, wat een erfelijke factor suggereerde. Hij beschreef dit alles in een wetenschappelijk artikel en gebruikte daarbij niet alleen de observaties van hemzelf, maar ook die van zijn vader George Lee Huntington (1811–1881) en grootvader Abel Huntington (1778–1858), beiden ook arts. In 1909 werd tijdens een groot congres van de Neurological Society besloten de naam van George Huntington te verbinden aan de ziekte die ook wel bekend stond als chorea hereditaria aldultorum.

Huntington Paper

de eerste pagina van de publicatie van Huntington

**********

Lees ook de andere portretten in deze reeks:

Aloysius Alzheimer | Sergej Korsakov