Portret: James Parkinson

James Parkinson

James Parkinson

11 april 1755 – 21 december 1824

James Parkinson, een Engelse chirurgijn en apotheker, beschrijft in 1817 voor het eerst de ziekte die hij op dat moment Shaking Palsy noemt, gebaseerd op observaties en anamneses bij 6 patiënten gedurende hun leven (dus niet post-mortem). Het zal nog 60 jaar duren voordat de door hem beschreven ziekte – als eerbetoon – zijn naam zal krijgen: de Ziekte van Parkinson.

Parkinson was van veel markten thuis, want behalve chirurgijn (het snijdende beroep van die tijd, in tegenstelling tot het destijds in hoger aanzien staande beroep van medicus) bekwaamde hij zich ook in de geologie en paleontologie en was hij politiek actief, waarbij hij zich inzette voor politieke vertegenwoordiging van de minderbedeelden in de maatschappij.

Op 21 december 1824 sterft Parkinson aan de gevolgen van een herseninfarct. Zijn geboortedag 11 april is tegenwoordig bekend als Wereld Parkinson Dag.

Shaking Palsy

de eerste pagina van het manuscript van James Parkinson uit 1817

**********

Lees ook de eerdere portretten in deze reeks:

Aloysius Alzheimer | Sergej Korsakov | George Huntington