Hospice de Populier

De Zorgboog levert een breed pakket aan (ouderen)geneeskundige diensten. Een onderdeel van dit pakket is Hospice de Populier, een high care voorziening waarin mensen met een ongeneeslijke ziekte (een levensverwachting van minder dan 3 maanden) kunnen worden opgenomen en 24 uur per dag worden verzorgd en begeleid. In oktober 2012 opende het hospice zijn deuren op hun nieuwe – prachtige – locatie midden in de bossen op het terrein van St. Jozefsheil in Bakel. Ter gelegenheid van de opening is destijds een introductiefilmpje gemaakt en voor wie dit toen gemist heeft, is hier alsnog de kans om een kijkje in de keuken te werpen van het hospice.

In het medische team van de Zorgboog werken een aantal artsen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg en derhalve aan het hospice zijn verbonden. In de dienst komen echter alle artsen van de Zorgboog bij het hospice. De acute medische vragen in de palliatieve zorg zijn bijna altijd complex en niet altijd even eenvoudig te beantwoorden. Zeker niet als je – net als ik – gespecialiseerd bent in psychogeriatrie (dementiezorg) en je dus normaliter in een andere tak van de geneeskunde beweegt. Bij een oproep vanuit het hospice ben ik dan ook altijd erg dankbaar voor de volgende drie zaken:
1) het uitermate bekwame en zeer deskundige team van het hospice: niet alleen word ik altijd bijzonder hartelijk ontvangen (met (veel) koffie en zo nodig soep of broodjes, al naar gelang mijn fysieke gesteldheid), maar ook is het ontzettend prettig om met hen te sparren over medisch inhoudelijke zaken. Al is het niet mijn expertise, gezamenlijk komen we er altijd uit!
2) de website PALLIALINE. Ik herhaal: DE WEBSITE PALLIALINE! Ik kan niet genoeg benadrukken hoe ontzettend handig deze website is om snel alle protocollen rondom palliatieve zorg bij de hand te hebben. Wat te doen bij misselijkheid of braken? Hoeveel dexamethason is geïndiceerd bij verhoogde hersendruk en wat geef je bij iets exotisch als hardnekkige hik? Pallialine weet het antwoord en staat met stip op 1 in mijn favoriete naslagwerken.
3) de noodhulplijn, ook wel bekend als: de collega’s! Kom ik er met bovenstaande hulplijnen niet uit, dan weet ik dat ik altijd mijn hospice collega kan bellen om even te overleggen. Dat deze backup in geval van nood ontzettend fijn is, is een open deur, maar niet altijd vanzelfsprekend. Heb je nou even niet de beschikking over een dergelijke collega, dan zijn er nog altijd de regionale hulplijnen van de consultatieteams palliatieve zorg. Bijvoorbeeld het consultatieteam van IKNL in Eindhoven.

Wil je wat meer weten over Hospice de Populier? Kijk dan eens op de website van de Zorgboog of volg het hospice op hun Facebookpagina.

Ik wil graag afsluiten met een video impressie van het boek Warme Zorg dat door de medewerkers van het hospice is gemaakt en een mooi beeld geeft van de waardevolle zorg die op de Populier wordt geleverd. In mijn allerlaatste zin van dit bericht geef ik dan ook graag een pluim aan alle medewerkers van de afdeling!