Uit de praktijk

Het is niet alleen kommer en kwel in de verpleeghuizen. Als je op een PG afdeling rondloopt, vang je soms ook hele humoristische situaties op.

Twee voorbeelden uit de praktijk.

Leeftijd

Mevrouw Janssen heeft een ver familielid op bezoek. Geanimeerd zijn zij in gesprek.
‘Tante, hoe oud bent u ook al weer?’ vraag het verre familielid op een gegeven moment.
‘Als jij het weet, weet ik het ook,’ antwoord mevrouw met een stalen gezicht.
Twee seconden later barsten ze beiden in lachen uit.

Voedingsanamnese

De diëtiste neemt een voedingsanamnese af bij de heer de Vries. Ze probeert duidelijk te krijgen wat hij lekker vindt. De heer de Vries staat bekend als een man van weinig woorden.
V: “Houdt u van vlees, meneer de Vries?”
A: “Jawel.”
V: “En vis?”
A: “Ook.”
V: “Eet u graag aardappelen?”
A: “Ja.”
V: “En pasta?”
A: “Nee.”
V: “Wat drinkt u graag? Koffie of thee of allebei?”
A: “Koffie.”
V: “Drinkt u melk?”
A: “Soms.”
V: “Wat eet u graag op uw brood?”
Het blijft even stil. Dan kijkt de heer de Vries plots op.
“Wacht eens even….” Hij kijkt argwanend naar de dietiste. “U bent van de reclame!”