Een beetje spirit (deel 5)

Taalhumor

Ik moest naar het gemeentehuis voor een uitstrijksel van het bevolkingsregister.

Mijn tante ging met mij naar de dierentuin. Daar zitten vele apen. Mijn oom was er ook bij.

Ouder worden

Janine heeft problemen met het naderen van haar dertigste verjaardag en is gevoelig voor elk teken van het voortschrijden der jaren. Op een ochtend ontdekt ze in haar pony een grote, grijze haar en wijst ze geschrokken naar haar voorhoofd.

‘Heb je dat gezien?’ vraagt ze haar man.

‘Wat?’ wil hij weten, terwijl hij haar aankijkt. ‘Die rimpels?’

Keelontsteking

Anna heeft keelontsteking en besluit naar de dokter te gaan. De secretaresse bij wie zij zich meldt, vraagt hoe oud zij is.

‘Negenenveertig,’ fluistert Anna hees.

‘Maakt u zich geen zorgen,’ fluistert de secretaresse terug. ‘Ik zal het niet verder vertellen.’

Het Dossier

Stijn wacht geduldig terwijl zijn nieuwe huisarts zich door het dossier met zijn uitgebreide medische geschiedenis worstelt. Nadat hij alle 17 bladzijden heeft doorgelezen, kijkt hij Stijn aan en zegt:

‘Ik moet wel zeggen dat u er in persoon een stuk beter uitziet dan op papier.’

Met dank aan de Gerarduskalender!