Een beetje spirit (deel 7)

Niet grappig

Een schoonmaker bij wie het werk niet vlekkeloos verloopt.

Een brandweerman die een rookvrije werkplek eist.

In de woestijn een droge mop vertellen.

Een postbode die bezorgd is.

Spellingprobleem

Twee politieagenten vinden een lijk op de stoep voor het gymnasium.

‘Hoe schrijf je eigenlijk het woord gymnasium?’ vraagt de agent die het procesverbaal gaat opmaken.

‘Weet ik niet,’ zegt de andere.

‘Kom we kunnen het lijk maar beter tot aan het postkantoor slepen.’

Afspraak

George voelt zich niet lekker en belt zijn huisarts om een afspraak te maken.

‘Het spijt mij,’ zegt de assistente. ‘Er is de eerste twee weken geen plaats.’

‘Maar ik kan wel dood zijn tegen die tijd!’ probeert George.

‘Geen probleem,’ antwoordt de assistente. ‘Als uw vrouw dat ons op tijd laat weten, zal ik de afspraak laten vervallen.’

In ondertrouw

Aggie en Stef gaan naar het gemeentehuis om in ondertrouw te gaan. Na de gegevens te hebben genoteerd, de juiste documenten te hebben overhandigd en de leges te hebben betaald, zegt de ambtenaar zonder een spier te vertrekken:

‘Denk eraan: niet goed, geld weg. Geen garantie en ruilen is niet mogelijk.’

Met dank aan de Gerarduskalender!