Een beetje spirit (deel 8)

Taalhumor

Met het oog op zijn knie kan onze Jantje niet deelnemen aan de gymnastieklessen.

Er begon bij me een lampje te rinkelen.

Hij heeft de ziekte van Pakistan.

Telefoonnummer

Op een bijzonder hectische dag in de huisartsenpraktijk waar Gaby werkt, heeft ze een patiënte aan de telefoon die een afspraak wil maken. Gaby heeft een telefoonnummer nodig waar ze overdag te bereiken is, dus vraagt ze op gejaagde toon.

‘Mag ik van u een nummer tussen acht en vijf?’

Na een korte stilte komt de weifelende reactie: ‘Zes?’

Hamburger

Esther vertelt haar vriendin Simone dat zij is gaan lijnen om wat pondjes kwijt te raken.

‘Prima idee!’ roept Simone. ‘Ik wil ook net gaan diëten. Kunnen we elkaar mooi steunen. Iedere keer als ik zin krijg in de auto te springen voor een hamburger, zal ik jou bellen.’

‘Ja!’ reageert Esther enthousiast. ‘Dan ga ik gezellig met je mee.’

Met dank aan de Gerarduskalender!