Een beetje spirit (deel 10)

Niet Grappig

Geplet worden onder een Weense wals.

In een antiekwinkel vragen of ze nog iets nieuws hebben.

Een hovenier om de tuin leiden.

Erop staan dat iemand gaat zitten.

Een kapper die iemand in de haren vliegt.

Een klokkenmaker die getikt wordt.

Een loodgieter die het water aan de lippen staat.

Een douanebeambte die zijn grenzen niet kent.

Ontmoeting

De pastoor komt op een parochiefeest mevrouw De Bruin tegen. hij heeft haar al lang niet meer gezien en vraagt belangstellend:

‘En, hoe gaat het met uw man?’

Dan valt hem ineens in dat haar man al geruime tijd dood is. Hij probeert zich eruit te redden en zegt:

‘Ligt hij nog steeds op hetzelfde kerkhof?’

Bij de huisarts

Na een uur in de wachtkamer te hebben doorgebracht mag Ferdinand eindelijk bij de dokter naar binnen en begint hij een waslijst van klachten op te sommen. Telkens wordt hij onderbroken door de telefoon en moet hij weer van voor af aan beginnen. Zo gaat het tot vijf maal toe, waarop Ferdinand zijn hoed pakt en wegloopt.

‘Wat gaat u doen?’ vraagt de huisarts verbaasd.

‘U opbellen,’ antwoordt Ferdinand.

Met dank aan de Gerarduskalender!