IGZ: Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Een jaar geleden verscheen het rapport Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie, opgesteld door Trimbos en Vilans in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In dit rapport worden 8 kernelementen aangedragen die houvast moeten bieden bij het omgaan met probleemgedrag bij dementie. Het gaat daarbij om de volgende punten:

  • tijdig signaleren om escalatie te voorkomen
  • gedegen analyse op lichamelijk psychisch en sociaal terrein
  • multidisciplinair werken
  • aanpakken van de oorzaak van het gedrag en niet het gedrag zelf
  • psychosociale interventies hebben de voorkeur boven psychofarmaca
  • psychofarmaca toepassen volgens de richtlijnen
  • betrekken van familie en mantelzorg bij analyse en aanpak
  • evaluatie van behandeling.

Vanaf het najaar 2014 worden deze punten meegenomen in een inspectiebezoek. In een recent interview met Studie Arena maakt senior inspecteur Carien Geertse een eerste balans op.
Het interview met de inspecteur is na te lezen op de website van Studie Arena en tevens verschenen in het themanummer van Arena Magazine over probleemgedrag in de ouderenzorg. Dit themanummer is – evenals vorige edities – als PDF te downloaden.

Wil je het IGZ rapport uit 2014 graag nalezen dan kun je hier terecht op de website van IGZ voor een PDF versie.