App: Risicoscan Ouderenzorg

screen568x568screen568x568-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilans heeft een app ontwikkeld waarmee zorgmedewerkers in de ouderenzorg eenvoudig gezondheidsrisico’s bij ouderen kunnen signaleren. De app is gebaseerd op de Verkorte Checklist Veilige Zorg van Zorg voor Beter en geeft suggesties voor vervolgacties en praktische adviezen om de zorg te verbeteren. Deze kunnen dan vervolgens in PDF vorm worden gemaild en bijvoorbeeld in het ECD van de client worden gehangen.

De app werkt via het beantwoorden van vragen op het gebied van ondervoeding, medicatiefouten, mondproblemen, huidletsel, incontinentie, depressie en vallen en geeft gebaseerd op de antwoorden aan of er een verhoogd risico bestaat en of er afgeleide gezondheidsrisico’s zijn.

Volgens Zorg voor Beter is de App de eerste 3 maanden gratis. Noch op de website, noch in de beide appstores (Google Play en iTunes) is echter terugvinden wat de kosten zijn na die tijd en ook binnen de app wordt niets vermeld over het aankopen van een abonnement. Dit blijft dus nog een onduidelijk punt.

De app is beschikbaar voor Android en iOS en werkt heel intuïtief via het beantwoorden van vragen op het gebied van ondervoeding, medicatiefouten, mondproblemen, huidletsel, incontinentie, depressie en vallen en geeft gebaseerd op de antwoorden aan of er een verhoogd risico bestaat en of er afgeleide gezondheidsrisico’s zijn. Je kunt er ook voor kiezen om alleen 1 domein van de checklist te verkennen De vragen worden gesteld vanuit het oogpunt van de client. Dit betekent dat bijvoorbeeld de vragen over het risico op medicatiefouten bij een PG-bewoner sowieso veelal als JA worden gescoord, want die kan immers de verpakking niet lezen en is geneigd om zijn medicatie te vergeten. Het valt me tevens op dat de vervolgacties bij ieder domein dezelfde generieke adviezen zijn, zoals ‘vertel de client dat er een gezondheidsrisico is’ en ‘vul een checklist in’ (zonder een suggestie welke checklist geschikt is). Bij de tips staan wel meer toegepaste items, zoals: ‘spoor de client aan om naar buiten te gaan’ indien er een risico is op depressie. Dit is allemaal zo algemeen, dat ik me niet kan voorstellen dat je dit zo in het ECD van een client opneemt. Hier zal toch een vertaling naar de client tussen moeten zitten. Los van dit toch wat te algemene adviserende aspect is de app als signaleringshulpmiddel, het basisdoel, prima geschikt.

Op de website van Zorg voor Beter benadrukt Tineke van Sprundel, beleidsmedewerker bij Actiz, om de app als hulpmiddel in te zetten en niet als doel.

Natuurlijk is er ook een introductiefilmpje over de app gemaakt: