Dur goade gin erpel mir mi rooien….

Het is niet altijd kommer en kwel in het verpleeghuis. Soms mogen we getuige zijn van bijzondere, humoristische of ontroerende momenten. 

Erpel

De heer Jansen zit naast mevrouw Peters die de laatste tijd veel zit te slapen en niet helemaal fit is. De heer Jansen merkt op: ‘Dur goade gin erpel mir mi rooien!’

(met haar ga je geen aardappelen meer rooien)

Vriendschap

Twee dames zitten naast elkaar. Mevrouw Jansen wordt onrustig en zegt dat ze weggaat. Ze moet naar eigen zeggen naar huis naar haar kinderen. Ze staat op.

Haar buurvrouw, mevr de Vries, vraagt of ze niet toch wil blijven.

‘Nee,’ is het antwoord, ‘Ik moet echt weg.’

‘Maar dan mis ik jou zo als je weg bent’, zegt mevrouw de Vries, waarop mevrouw Jansen meteen weer gaat zitten en zegt ‘O, dan blijf ik wel’.

Daar kan geen zuster tegenop…