Nieuw jaar, nieuwe baan?!

Toe aan een nieuwe uitdaging? Lees dan snel verder en misschien kom jij ons team wel versterken in 2021!

Binnen ons team van de medische vakgroep zijn verschillende vacatures ontstaan door de nieuwe visie op taakherschikking. In deze visie staat centraal dat iedereen veel meer in zijn of haar kracht komt te staan, ook wel ‘anders werken’ genoemd. Binnen onze vakgroep houdt dat in dat Basisartsen en Verpleegkundig Specialisten worden gezien als regiebehandelaars. Dit onder supervisie van en in nauwe samenwerking met een Specialist Ouderengeneeskunde. De rol van Specialist Ouderengeneeskunde verandert hierdoor ook, hij of zij wordt meer ingezet bij complexiteit, coaching, deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van beleid voor specifieke doelgroepen. Ook vervullen onze specialisten ouderengeneeskunde een grote rol in de eerste lijn, via ons unieke eerstelijnsconcept Zorgboog in Balans en het Mobiel Geriatrisch Team.

Om verder vorm te geven aan de nieuwe manier van werken, zijn we op zoek naar Specialisten Ouderengeneeskunde, Basisartsen en Verpleegkundig Specialisten. Wil jij ons team komen versterken? Kijk dan snel op deze pagina voor meer informatie: Medische Vakgroep Zorgboog.

Eerstelijnswerk als specialist ouderengeneeskunde? Dit kan zo maar jouw nieuwe baan zijn in 2021!

Of klik direct door naar de specifieke vacatures:

specialist ouderengeneeskunde (Zorgboog in Balans)

basisarts

verpleegkundig specialist