Mieren in de thee

Een presentatie over delier, georganiseerd voor en door medewerkers.

Twee verpleegkundigen van het Hospice zijn kartrekker geweest in deze opzet van informatie over delier voor medewerkers van stg. De Zorgboog. Er is veel expertise in de organisatie en de kunst is om dit te delen.

Anja en Sini doen beide de opleiding palliatieve zorg en deze informatieve bijeenkomst organiseren past in hun scholingsplan. Ik ben zelf bezig met de kaderopleiding palliatieve zorg. Gedrieen zijn we in de afrondende fase van onze opleidingen en we hebben onze ervaringen gebundeld.

Anja en Sini hebben met een pakkende aankondiging en een leuke opzet mensen nieuwsgierig gemaakt, alle praktische zaken geregeld tot paaseitjes aan toe.

De opkomst was hoog! 95 mensen; verzorgenden en verpleegkundigen i.o. vanuit wijkzorg, verpleeghuis somatiek en PG, een vertegenwoordiging van het medisch secretariaat en van de psychologen waren aanwezig en actief! We zijn gestart met levende beelden: een vrouw met een wisselend stil delier. Zo was voor iedereen meteen duidelijk en herkenbaar waar we het over hadden.

VIDEO: Mieren in de thee | bron: NHG – de anamnese bij een delirante patient.

Met de casuïstiek was het een interactief gebeuren

Er waren ook vragen bijv. hoe een delier is te onderscheiden bij mensen met dementie- dat blijft ook lastig; een plotse verergering in het gedrag of een gedragsverandering in het bekende functioneren kan een aanwijzing zijn – ken je patiënten!

En naar aanleiding van ontregeling van stofjes in de hersenen was er de vraag welke rol neurotransmitters in de cerebrale ontregeling hebben. Wie weet kan Lonneke ons nog een mooi overzicht geven van de balans tussen de verschillende neurotransmitters.

Voor nu is de boodschap herken het sluipende begin: Signaleren en ff DOSsen!

**********

Bijlagen:

Klik hier voor de volledige presentatie van Sini, Anja en Marianne als PDF:

Scholing Delier Zorgboog

Download hier de DOS (delier observatie schaal) met handleiding:

DOS vragenlijst en invulinstructie

Contact

Als ik lach
Bij het wassen
En bij het kleden
Als ik oud ben
En ik ben verdrietig
Heb ik dan nog contact
Krijg ik soms een knuffel
En help je me even
Ik heb een snoepje
En toon me dankbaar
Als ik lach
Heb ik nog contact

iPad = M’iPad!

Apple iPad

Wat ik leuk vind is surfen op het web en daarvoor is het scherm en het toetsenbord van de iPad ideaal. Scrollend met je vingers over het scherm met instant resultaat waarbij teksten met het spreiden van je vingers worden uitvergroot op je scherm, nog geen leesbril nodig. Samen met opa foto’s van de vakantie bekeken, heel helder en duidelijk. Verder de krant digitaal lezen, liggend op de bank, heerlijk.

Ik heb de grote Apple computer niet meer aangeraakt sindsdien, het duurt lang met opstarten, kan niet op de bank en het toetsenbord lijkt wel een op een catwalk van de kermis. Ook de MacBook is dan relatief groot en minder tiptop in de bediening. Over een Microsoft computer heb ik het maar niet eens, koelkasten.

Dus iPad = M’iPad! Ik ben meteen verslaafd! M’iPad is al verstopt geweest, op vakantie had ik op de wc de beste wifi verbinding en hij is bijna al eens gevallen, ik heb hem snel weer in mijn armen gesloten.

Er zit geen handleiding bij, die heb je ook niet nodig. Het is leuk om aldoende uit te vinden hoe het werkt, geen frustraties daarbij. Allereerst aansluiten op een grote computer en via iTunes wordt hij geupload, ja ik blijf digibeet maar hij doet het meteen. Snel het mailadres en de server ingesteld en de Mac store geraadpleegd die staat op het beginscherm. Daar staan app’s oftewel applicaties die beschikbaar zijn, sommigen gratis voor andere app’s tegen betaling. Eenmalig je account invullen en je kunt online betalen. En als je er echt niet uitkomt dan is er wel een handleiding online.

Nou las ik op twitter dat je ‘m kon uploaden voor multi-tasking. En toen gebeurde het, het ging heel gemakkelijk zoals ik gewend ben bij Apple maar ik ben mijn App’s (applicaties) kwijt, gewist. Ik heb geen back-up gemaakt tevoren, het voelt als een digisuctie, een mentale braindrain. Mijn spaarzaam verzamelde info is weg.

Ik had Keynote met mooie powerpoints vanuit de opleiding bij de hand, ik had Harrison’s (een medisch naslagwerk) als app. Ik had HD racing en een flipperkast, mijn zoon stond nog voor in de puntentelling, dat biedt wel weer kansen. Ook Twitter en flipboard zijn wel zo weer te herstellen, even zoeken naar leuke en interessante twitteraars, al doende kom je van alles tegen. Ik volgde een aantal digi-freaks en mensen werkzaam in de zorg en die info kon ik dan met flipboard, een app, als een soort tijdschrift op maat bekijken.

Ik ga nog even zoeken op de grote computer of in de digitale krochten nog verloren materiaal is te vinden, wie weet.

Update:

Het is nu 23.00u en ik heb mijn app’s teruggevonden! Niet in de back-up maar in de AppStore kon ik ze gewoon opnieuw updaten. Toch gebruiksvriendelijk, alleen de inhoud van Keynote is weg, dat zal ik weer vullen.

Leesvoer III

Zien lezen, doet lezen…We gaan door met iets met dokters en/of patiënten.

Schuim en as – J. Slauerhoff, 1930
In de vijf verhalen die deze bundel telt, leren we Slauerhoff als een uitnemend prozaïst kennen. Hier is het zijn verachting voor het menselijk bestaan, daar treffen we zijn romantisch getint verlangen, vervolgens zien we zijn bijtende, soms goedmoedige humor, dan weer is het de fantasie die zich soms op sinistere wijze vertoont.

Such is life in China.
In dit verhaal wordt verteld hoe de Europeanen in een Chinese havenstad ondergaan. Bruce, de havenarts, Dupérier, zakenman en diplomaat, Talman, manager en Ibsen, ex-kapitein, zijn de losgeslagen en wrakke mensenfiguren in deze vertelling.
In de kroeg van Josiah vinden zij elkaar, waar zij spelen en drinken. In Bruce gaat de beschaving ten onder. Geloof en ongeloof, hemel en hel, staan tegenover elkaar. Bruce overwint de kwade genius, die in hem huist.

Liefde in tijden van cholera – Gabriel Garcia Marquez, 1985
In dit boek draait alles om de complexe verhouding tussen illusies en realiteit in het licht van de liefde. Aan het eind van de roman, als Florentino Ariza en Fermina Daza op hun oude dag eindelijk samen zijn, schrijft García Márquez: ‘… dat liefde liefde was in welke tijd en op welke plaats dan ook, maar des te intenser hoe dichter bij de dood.’ (blz. 505) Het zegt iets over de manier waarop de roman is geschreven; García Márquez verklaart ons niet wat liefde precies is. Op die manier blijft een plat oordeel over hoe de personages zich verhouden ten opzichte van de realiteit uit en komt het accent te liggen op hoe liefde zich verhoudt tot iets anders, waardoor we wel verschillende perspectieven te zien krijgen maar geen definities. Door de liefde zo te benaderen lukt het Liefde in tijden van cholera iets te vangen wat eigenlijk onnoembaar is.

Dood op krediet – L.F. Celine, 1936
Dit boek is een lyrische, burleske autobiografie van een schrijver die door zijn creatieve stijl, zijn onnavolgbare verteltrant en zijn extravagante, satyrische humor tot de grootste romanciers van de 20e eeuw moet worden gerekend. Geen ogenblik laat Celine de lezer vergeten dat de strijd voor het leven bij voorbaat al verloren is: ‘Het is een bewegen van het leven naar de dood, een danse macabre! – De enige waarheid op deze wereld is de Dood!…’

Dokter Zjivago – Boris. L. Pasternak, 1955
Hierin beschrijft hij de lotgevallen van een jonge arts en zijn geliefde Lara (geïnspireerd door zijn maîtresse Olga Freiberg) in de periode van de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie en de Russische Burgeroorlog.De fragmentarisch opgezette roman, die vol zit van metaforen, is een voortzetting van Pasternak’s lyriek, waarin personages van binnenuit worden getoond. Dokter Zjivago is vooral ook een filosofisch boek: Zjivago rebelleert niet tegen de Sovjetstaat, maar staat op in naam van een vertrapt ideaal: de individuele mens.

Nog lang en gelukkig sprookjes en de tweede levenshelft – Allan B. Chinen, 1996
Sprookjes worden van generatie op generatie doorgegeven als schatten van wijsheid, als neerslag van observaties en bespiegelingen over het menselijk bestaan. Sprookjes zijn eigenlijk gelijkenissen waarin de reis van de mens door het leven wordt uitgebeeld.

In de flap zie ik dat dit een uitgave is van cahiers ouderdom en levensloop, een samenwerking van Ned. ver. voor Gerontologie en uitgeverij BSL. Zie ook de website van Jose Franssen over de magie van het verhaal.

Hoe wij doodgaan -Sherwin B. Nuland, 1993
Op een nauwkeurige en verantwoorde manier maakt Nuland, arts en chirurg, ons duidelijk dat alleen door de dood onder ogen te zien, we ons kunnen bevrijden van de angst voor het terra incognita dat tot zoveel verdriet en ontgoocheling leidt. Hij vertelt zijn verhaal aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk.

Artsen, een biografie van de geneeskunde – Sherwin B. Nuland, 1988
Nuland opent met Hippocrate’ vitale afwijzing van het bovennatuurlijke als oorzaak voor ziekte en eindigt met een adembenemend verslag van een harttransplantatie.

Een leven – Italo Svevo, 1892
Een onaangepast mens luidde de oorspronkelijke titel van zijn eerste roman. Alfonso Mitti is een dromer, die geen harmonieuze relatie met het leven heeft, die fantaseert over de werkelijkheid en er voor op de vlucht slaat.