(Over)Leven met Dieren

20131212-222533.jpg
Vandaag een week geleden op vrijdag 6 december 2013 was het zover: de officiële benoeming van psycholoog Marie-Jose Enders-Slegers als buitengewoon hoogleraar Antrozoologie (mens-dier relaties) aan de faculteit psychologie van de Open Universiteit. De Antrozoologie leerstoel is ingesteld door AAIZOO (Animal Assisted Interventions in Zorg Onderzoek en Onderwijs) met als doelstelling het werkveld van dierondersteunende interventies in Nederland te professionaliseren. Marie-Jose Enders-Slegers geniet onder meer bekendheid als oud-voorzitter van de dierenbescherming en vice-president van de internationale AAI organisatie IAHAIO (International Association of Human Animal Interaction Organizations).

Voorafgaand aan de oratie vond een symposium plaats, waarbij onder meer de onderzoeksprojecten van de nieuwe leerstoel werden gepresenteerd en internationale AAI iconen Prof. Dr. Rebecca Johnson (president van IAHAIO en directeur van het AAI research centrum ReCHAI aan de Universiteit van Missouri) en Dr. Andrea Beetz (Universiteit van Wenen, ISAZ board member) ingingen op de psychologische en fysiologische aspecten van de unieke band tussen mens en dier. Psycholoog Anita Blonk vertelde over haar ervaringen met paardenpraktijk De Gagelhoeve en promovendus Jessica Bibbo (Universiteit van Missouri) ging in op de emotionele consequenties van ‘forced relinquishment‘ (het gedwongen afstand doen) van huisdieren bij opname in een zorginstelling.

Het werd een fantastische en inspirerende dag, waarbij ik veel kanjers uit het AAI werkveld heb mogen ontmoeten. Wat een ontzettende energieboost!

Voor wie het gemist heeft: het vollledige programma is terug te lezen op de webpagina van Antrozoologie, inclusief abstracts van de presentaties. Daar vind je ook de volledige tekst van de oratie als PDF bijlage. Bovendien staan PDF versies van de presentaties op de website van AAIZOO.

Tot slot kan ik het niet laten om de onderzoeksprojecten van de kersverse leerstoel Antrozoologie ook hier te presenteren:

*drumroll please*

Geza Kovacs MSc
Is an inclusion of a natural setting, horses and dogs, beneficial for a client in psychodynamic psychotherapy?

Petra Neessen MSc
Back to basics: The formation of a new bond

Richard Griffoen MA
Effects of animal assisted interventions on the development of children with Down syndrome and children with autistic behavior

Carolien Wijker MSc
Animal assisted interventions and adults with an autism spectrum disorder

Lonneke Schuurmans MD, MSc
Animal assisted interventions in dementia care: Effects on quality of life and neuropsychiatric symptoms [abstract (PDF)] | presentatie (PDF)]

Tot slot een tip voor de agenda. Het jaarlijkse IAHAIO congres vindt in 2014 plaats op 25 en 26 juli in Amsterdam! Meer informatie over programma en aanmelding volgt in januari via de IAHAIO website.