Kaderopleiding Geriatrische Revalidatie

Inleiding

Verpleeghuispatiënten die zijn opgenomen op revalidatieafdelingen van verpleeghuizen en herstelafdelingen in ziekenhuizen vragen om specifieke medische kennis met betrekking tot het revalidatieproces. Ook voor thuiswonende ouderen wordt van de specialist ouderengeneeskunde inzicht gevraagd in het proces van geriatrische revalidatie. De opnameduur in het ziekenhuis wordt verder verkort en daarom valt te verwachten dat de vraag naar de expertise van specialisten ouderengeneeskunde op het gebied van herstelzorg en geriatrische revalidatie gaat toenemen. Het aantal kortdurende verpleeghuisopnames, gericht op herstel en ontslag neemt jaarlijks toe en betreffen vooral CVA-revalidatie, orthopedische revalidatie en traumatologie.

De kaderopleiding geriatrische revalidatie biedt de gelegenheid de medische begeleiding van het revalidatieproces bij de kwetsbare oudere te herijken en te verdiepen. De methodiek van een multidisciplinaire revalidatiebehandeling, de regievoering en de begeleiding naar ontslag vormen de basis van de opleiding, steeds gerelateerd aan geriatrische aspecten als multimorbiditeit en verminderde belastbaarheid. Ambulante vormen van revalidatie en het opzetten van revalidatiezorg in ketenverband zijn eveneens onderdeel van de opleiding.

Voor wie bestemd

De kaderopleiding geriatrische revalidatie is toegankelijk voor de specialist ouderengeneeskunde met werkzaamheden, leerdoelen en ambitie op de genoemde gebieden.

Ingangsniveau van de opleiding

Kennis op het niveau van de voltooide beroepsopleiding tot specialist ouderengeneeskunde, bij voorkeur aangevuld met enkele jaren ervaring in revalidatiezorg voor ouderen.

Doel

De kaderopleiding geriatrische revalidatie beoogt artsen op te leiden tot consulent voor dit aandachtsgebied.

De arts die de kaderopleiding heeft gevolgd:

  • beschikt over kennis en vaardigheden op het gebied van de geriatrische revalidatie op een gespecialiseerd niveau;
  • fungeert als consulent geriatrische revalidatie ten behoeve van andere zorgverleners;
  • verzorgt onderwijs op het gebied van de geriatrische revalidatie;
  • beoordeelt wetenschappelijke literatuur kritisch en
  • past inzichten toe in het eigen werk.

De kaderopleiding in hoofdlijnen

De opleiding bestaat uit 20 cursusdagen verspreid over ruim anderhalf jaar. Deze dagen worden georganiseerd als 10 tweedaagse bijeenkomsten, die telkens plaats vinden op donderdag en vrijdag. Als voorbereiding op iedere tweedaagse ontvangen de deelnemers een literatuurpakket. In het cursorische deel van de opleiding komen deskundigen aan het woord die tot de (inter)nationale top van het vakgebied behoren. In kleine groepen wordt met een vaste begeleider gewerkt aan het trainen van consultatieve vaardigheden. Ook het leerproces wordt gevolgd en geëvalueerd in deze kleine groepen. De deelnemers werken opdrachten uit die betrekking hebben op één van de behandelde onderwerpen. Daarnaast maken een onderwijspresentatie, een stage, een kwaliteitsverbeterproject en het bijhouden van een portfolio deel uit van de opleiding.

Enkele gegevens

Cursusleiding: mevr. Drs. A.J. de Groot

Aantal deelnemers: maximaal 18

Startdatum opleiding: De volgende kaderopleiding Geriatrische revalidatie start in het najaar 2011. Vanaf februari 2011 kan de nieuwe informatiebrochure worden opgevraagd en is er mogelijkheid tot aanmelden.

Locatie: Conferentiehotel Dennenheul te Ermelo

Accreditatie voor de specialist ouderengeneeskunde: 80 punten.

Bron en voor meer informatie: www.gerion.nl