Kaderopleiding Palliatieve Zorg

Doelgroep

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten

Doel

De Kaderopleiding Palliatieve Zorg beoogt artsen op te leiden om zorgverleners, die werkzaam zijn in de palliatieve zorg, op deskundige wijze te ondersteunen door het geven van informatie en adviezen en het verzorgen van scholing.

De arts die de Kaderopleiding Palliatieve Zorg heeft gevolgd

  • beschikt over kennis en vaardigheden op het gebied van de palliatieve zorg op een gespecialiseerd niveau.
  • is in staat om als consulent palliatieve zorg te fungeren ten behoeve van andere hulpverleners.
  • kan onderwijs geven op het gebied van de palliatieve zorg.
  • kent de methode van kwaliteitsbeoordeling en weet deze toe te passen.
  • is in staat wetenschappelijke literatuur kritisch te beoordelen en toe te passen in het eigen werk.

De Kaderopleiding in hoofdlijnen

De opleiding heeft een omvang van 20 cursusdagen verspreid over ruim anderhalf jaar. Deze dagen worden steeds als tweedaagse georganiseerd in hotel Tulip Inn in Beekbergen. In het cursorische deel van de opleiding komen deskundigen aan het woord, die tot de (inter-)nationale top van het vakgebied behoren. Daarnaast wordt er in kleine groepen gewerkt aan het trainen van consultatie- en onderwijsvaardigheden. Ook het leerproces wordt gevolgd en geëvalueerd in kleine groepen, de zgn. mentorgroepen. Hierbij heeft elke groep een eigen, vaste begeleider. Na het met goed gevolg voltooien van de opleiding kan de deelnemer zich aanmelden voor het lidmaatschap van de Nederlandse Associatie van Palliatief Consulenten (NAPC).

De opleiding is toegankelijk voor huisartsen, specialist ouderengeneeskunde en medisch specialisten en duurt ruim anderhalf jaar. GERION organiseert deze opleiding samen met de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Deze landelijke opleiding is bezig met de vijfde module en wil bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van artsconsulenten van de palliatieve teams, van de artsen in een palliatieve setting en/of ten behoeve van de eigen patiëntenpopulatie in de huisartsenpraktijk, het verpleeghuis of de specialistische praktijk.

Achtergrond

Er zijn de laatste jaren veel initiatieven ontplooid om de zorg voor patiënten die palliatieve zorg behoeven, verder te ontwikkelen. Zorgverleners die bij de palliatieve zorg betrokken zijn kunnen meestal een goede kwaliteit van zorg bieden. Bij complexe situaties is soms echter aanvullende deskundigheid noodzakelijk. Daarom zijn in Nederland onder auspiciën van de Integrale Kankercentra consultatieteams palliatieve zorg actief. De consultatieteams kunnen de zorgverleners ondersteunen of van advies voorzien. Deze multidisciplinaire teams bestaan uit verpleegkundigen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, pastores, psychologen en medisch specialisten. Vaak verzorgen zij tevens onderwijs in de betreffende regio.

Meer informatie en aanmelden?

Zie de website van GERION: kaderopleiding palliatieve zorg.

Marianne heeft de Kaderopleiding Palliatieve Zorg afgerond.

Hier schrijft zij over haar ervaringen tijdens de opleiding.