Kaderopleiding Psychogeriatrie

Inleiding

Het advies van de Gezondheidsraad over Dementie uit 2002 schetst duidelijk de groei van het aantal mensen met psychogeriatrische problemen in de komende decennia en de veranderingen in kennis over oorzaken, diagnostiek, behandeling en zorg. Met het aantal patiënten neemt ook het aantal hulpverleners betrokken bij deze doelgroep toe. De basisopleidingen voor deze hulpverleners besteden ook nadrukkelijk aandacht aan deze problematiek. Toch zijn de problemen regelmatig zo bijzonder of complex dat hun deskundigheid tekort schiet.

In sommige regio’s ontstaan centra die gespecialiseerd zijn in dit gebied van de gezondheidszorg. Veelal speelt de lokale of regionale specialist ouderengeneeskunde een belangrijke rol bij consultatievragen uit de eerste lijn of van de V en V sector. Ook ten behoeve van het onderwijs en verdere bijscholing wordt dikwijls een beroep op hen gedaan. In toenemende mate wordt in teams één van de collega artsen aangezocht zich speciaal in deze problematiek te verdiepen. De Kaderopleiding Psychogeriatrie wil bijdragen aan de deskundigheid van deze artsen en aan hun vaardigheden in consultatie en het geven van onderwijs.

Voor wie bestemd

De kaderopleiding is toegankelijk voor specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen.

Doel

De kaderopleiding psychogeriatrie beoogt artsen op te leiden om hulp-verleners, die werkzaam zijn in de psychogeriatrie, op deskundige wijze te ondersteunen door het geven van informatie en adviezen en het verzorgen van scholing.

De arts die de kaderopleiding psychogeriatrie heeft gevolgd:

  • beschikt over kennis en vaardigheden op het gebied van de psycho-geriatrie op een gespecialiseerd niveau;
  • fungeert als consulent psychogeriatrie zorg ten behoeve van andere hulpverleners;
  • verzorgt onderwijs op het gebied van de psychogeriatrie;
  • beoordeelt wetenschappelijke literatuur kritisch en past het toe in het werk.

De kaderopleiding in hoofdlijnen

De opleiding bestaat uit 20 dagen verspreid over anderhalf jaar. Deze dagen worden georganiseerd als 10 tweedaagse bijeenkomsten, die telkens plaats vinden op donderdag en vrijdag. In de opleiding komen een keur van deskundigen aan het woord, die tot de (inter-)nationale top van het vak-gebied behoren. Daarnaast wordt er in kleine groepen gewerkt aan het trainen van consult- en onderwijsvaardigheden. Ook het leerproces wordt gevolgd en geëvalueerd in kleine groepen. Hierbij heeft elke groep een eigen, vaste begeleider.

Enkele gegevens

De opleiding wordt georganiseerd door GERION, VU medisch centrum. Hoofddocent: Dick Verburg, sociaal geriater en specialist ouderengeneeskunde.
Aantal deelnemers: maximaal 24
Kosten: 7.750,- euro. Dit bedrag is inclusief de verblijfskosten in het hotel. Locatie: Conferentiehotel Dennenheul
Accreditatie voor de specialist ouderengeneeskunde: 80 punten.

Bron en voor meer informatie: www.gerion.nl

Rini en Lonneke volgen op dit moment namens de Zorgboog de Kaderopleiding Psychogeriatrie. Ben je benieuwd naar hun ervaringen, heb je vragen over de inhoud van de opleiding of de zwaarte? Laat hieronder een reactie achter en je krijgt antwoord!