Cursorisch Onderwijs

Het cursorische onderwijs vindt grotendeels plaats op het opleidingsinstituut (terugkomdagonderwijs) en daarnaast is er ook regionaal onderwijs (refereerbijeenkomsten, themadagen, casusbesprekingen) en landelijk onderwijs (gastdocenten uit andere vakgebieden). Het onderwijs is competentiegericht en is ingedeeld in een zevental competentiegebieden: medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit. Het competentiegebied van het medisch handelen staat centraal en de overige competenties zijn daarmee verbonden.

De gezamenlijke competenties zijn te beschouwen als het vermogen om het werk van een specialist ouderengeneeskunde te kunnen uitvoeren. De aios (arts in opleiding tot specialist) dient aan het eind van de opleiding over dit vermogen te beschikken.
Kenmerken van de competentiegerichte opleiding tot specialist ouderengeneeskunde:

 • De ontwikkeling van de aios staat centraal in de opleiding.
 • De beroepspraktijk is het vertrekpunt voor leren en opleiden.
 • De competenties vormen de basis voor de beoordeling.

Het cursorisch onderwijs is opgebouwd rond de zes thema’s van de opleiding:

 1. Acute zorg
  Acute medische zorg. Deze zorg kenmerkt zich door het handelen onder tijdsdruk, de noodzaak tot triage en crisisinterventie.
 2. Chronische somatische zorg
  Medische zorg aan chronisch zieken en gehandicapten ongeacht waar de patiënt verblijft.
 3. Revalidatie
  Het in een beperkt tijdsbestek behandelen van beperkingen en handicaps ten gevolge van acute of chronische aandoeningen of complicaties hiervan. De behandeling is gericht op functieherstel en kan klinisch of ambulant plaatsvinden.
 4. Palliatieve zorg
  Integrale zorg aan patiënten in de laatste levensfase, gericht op ondersteuning van de patiënt en zijn naasten, met name door het verlichten van belastende symptomen.
 5. Psychogeriatrische zorg in instellingen
  Medische zorg aan psychogeriatrische en gerontopsychiatrische patiënten, die verblijven in instellingen.
 6. Ambulante psychogeriatrische zorg
  De zorg aan psychogeriatrische / gerontopsychiatrische ambulante patiënten en hun naasten. De zorg kenmerkt zich door vroeg diagnostiek en (proces)begeleiding van het patiëntensysteem.

Bron: www.soon.nl

Terug naar: Opleiding SO