Literatuurlijst

1. Verplichte boeken
Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV-TR. Bureau-editie. Lisse: Swets & Zeitlinger; 2006. 3e druk. ISBN 9789026517778. Prijs € 67,- # In de regel aanwezig bij iedere GGZ-instelling.
Dubin D. Snelle interpretatie van ECG’s. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2002. 3e druk. ISBN 9789035219014. € 33,50.
Etten F van, Deurenberg R. Praktische handleiding PubMed. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2008. 2e druk. ISBN 9789031351794. € 27,95.
Franke CL, Limburg M, red. Handboek cerebrovasculaire aandoeningen. Utrecht: De Tijdstroom; 2006. ISBN 9789058981004. € 59,-.
Gootjes JRG, Nolet M, samenst. Zakboekje Palliatieve zorg. Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC), 2006, 2e druk. ISBN 9072175360; € 5,-. # Rechtstreeks te bestellen bij het VIKC (www.ikcnet.nl). Na uitgave van dit zakboekje zijn meerdere richtlijnen gereviseerd, die op dit moment alleen op de website www.pallialine.nl te vinden zijn. Eind 2010 wordt een nieuwe uitgave verwacht.
Graeff A de, Hesselman GM, Krol RJA, Kuyper MB, Verhagen EH, Vollaard EJ, red. Palliatieve zorg: richtlijnen voor de praktijk. Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC); 2006. ISBN 9072175379. € 29,95. Rechtstreeks te bestellen bij het VIKC (www.ikcnet.nl). Na uitgave van dit boek zijn meerdere richtlijnen gereviseerd, die op dit moment alleen op de website www.pallialine.nl te vinden zijn. Eind 2010 wordt een nieuwe uitgave verwacht.
Haan M de, Boendermaker PM, Heij I, redactie. Het medisch ambacht: opleiden en leren in de praktijk van de (verpleeg)huisarts. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2002. ISBN 9789035224599. € 44,75. # Opleiders wordt aanbevolen om zelf een exemplaar in bezit te hebben.
Heeren TJ, Kat MG, Stek ML, red. Handboek ouderenpsychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom; 2001. 2e, geheel herziene druk. ISBN 9789058980182. € 49,-.

Een overzicht verplichte en aanbevolen boeken, tijdschriften en relevante websites over het vakgebied Ouderengeneeskunde, zoals gebruikt binnen de opleiding.

Verplichte boeken

Alle verplichte boeken zijn aanwezig in de Zorgboog Bibliotheek.

Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV-TR. Bureau-editie. Lisse: Swets & Zeitlinger; 2006. 3e druk. ISBN 9789026517778. Prijs € 67,- # In de regel aanwezig bij iedere GGZ-instelling.

Dubin D. Snelle interpretatie van ECG’s. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2002. 3e druk. ISBN 9789035219014. € 33,50.

Etten F van, Deurenberg R. Praktische handleiding PubMed. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2008. 2e druk. ISBN 9789031351794. € 27,95.

Franke CL, Limburg M, red. Handboek cerebrovasculaire aandoeningen. Utrecht: De Tijdstroom; 2006. ISBN 9789058981004. € 59,-.

Gootjes JRG, Nolet M, samenst. Zakboekje Palliatieve zorg. Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC), 2006, 2e druk. ISBN 9072175360; € 5,-. # Rechtstreeks te bestellen bij het VIKC (www.ikcnet.nl). Na uitgave van dit zakboekje zijn meerdere richtlijnen gereviseerd, die op dit moment alleen op de website www.pallialine.nl te vinden zijn. Eind 2010 wordt een nieuwe uitgave verwacht.

Graeff A de, Hesselman GM, Krol RJA, Kuyper MB, Verhagen EH, Vollaard EJ, red. Palliatieve zorg: richtlijnen voor de praktijk. Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC); 2006. ISBN 9072175379. € 29,95. Rechtstreeks te bestellen bij het VIKC (www.ikcnet.nl). Na uitgave van dit boek zijn meerdere richtlijnen gereviseerd, die op dit moment alleen op de website www.pallialine.nl te vinden zijn. Eind 2010 wordt een nieuwe uitgave verwacht.

Haan M de, Boendermaker PM, Heij I, redactie. Het medisch ambacht: opleiden en leren in de praktijk van de (verpleeg)huisarts. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2002. ISBN 9789035224599. € 44,75. # Opleiders wordt aanbevolen om zelf een exemplaar in bezit te hebben.

Heeren TJ, Kat MG, Stek ML, red. Handboek ouderenpsychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom; 2001. 2e, geheel herziene druk. ISBN 9789058980182. € 49,-.

Hertogh CMPM. Functionele geriatrie: probleemgerichte zorg voor chronisch zieke ouderen. Maarssen: Elsevier/Gezondheidszorg; 1999. 2e druk. ISBN 9789035220935. € 35,50.

Huguenin P. Conflicthantering en onderhandelen: effectief handelen bij conflicten en tegen-stellingen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2004. 2e herziene druk. ISBN 789031341542. € 42,80.

Jonker C, Slaets JPJ, Verhey FRJ. Handboek dementie: laatste inzichten in diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2009. ISBN 9789031362288. € 49,50. # Nieuw op deze lijst. Vervangt het boek ‘Alzheimer en andere vormen van dementie’ uit 2001.

Luijendijk HJ, Verkaaik AJB, redactie. Handboek sociale geriatrie. Utrecht: De Tijdstroom, 2006. ISBN 9789058980885. € 55,-.

Oenen FJ van, Bernardt C, Post L van der. Praktijkboek crisisinterventie: de kunst van het interveniëren in moeilijke behandelsituaties in de spoedeisende psychiatrie en psycho-therapie. Utrecht: De Tijdstroom, 2007. ISBN 9789058981189. € 48,-.

Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM, red. Inleiding in evidence-based medicine: klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2008. 3e, herz. druk. ISBN 9789031353200 € 55,25.

Ofman D. Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht: Servire; 2006. ISBN 9789021583464. € 25,-.

Olde Rikkert MGM, Flamaing J, Petrovic M, Schols JMGA, Hoefnagels WHL, red. Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie: een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek. Utrecht: De Tijdstroom, 2008. ISBN 9789058981394. € 72,-.

Pot AM, Kuin Y, Vink M, red. Handboek ouderenpsychologie. Utrecht: De Tijdstroom; 2006. ISBN 9789058981103. € 55,-.

Spreeuwenberg C, Bakker DJ, Dillmann RJM, eindredactie. Handboek palliatieve zorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2005. ISBN 9789035228016. € 79,50. # Opnieuw op deze lijst (vorig jaar bij aanbevolen boeken).

Wouda J, Wiel H van de, Vliet K van. Medische communicatie. Utrecht: De Tijdstroom; 2002. 2e druk. ISBN 9789035218352. € 44,-.

Zielhuis GA, Riel PLCM van, Heyendael PHJM, Maltha JC. Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2006. 4e herziene druk. ISBN 9789035228634. € 33,75.

Aanbevolen boeken

Over specifieke onderwerpen wordt een actueel boek als naslagwerk aanbevolen.

Een selectie uit onderstaande boeken is aanwezig in de Zorgboog bibliotheek.

Acute geneeskunde

Thijs LG, redactie. Acute geneeskunde. Utrecht: Elsevier/Bunge; 2009. 7e druk. ISBN 9789035230828 € 78,25. # Nieuwe druk.

Cardiologie Robles de Medina EO. Klinische electrocardiografie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2000. ISBN 9789031313983. € 62,75.

Chirurgie

Keeman JN. Kleine chirurgische ingrepen. Utrecht: Bunge; 2009, 10e druk. ISBN 9789035230736 € 42,50, # Nieuwe druk.

Communicatie

Haes JCJM, Hoos AM, Everdingen JJE van. Communiceren met patiënten. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom; 1999. ISBN 9789035220348. € 32,50.

Dermatologie

Sillevis Smit JH. Dermatovenerologie voor de eerste lijn. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2009. 8e druk. ISBN 9789031353194. € 61,95. # Nieuwe druk

of

Vloten WA van. Dermatologie en venerologie. Utrecht: Elsevier/Bunge; 2000. 3e druk. ISBN 9789035222687. € 125,95.

Diagnostiek

Wolf AN de, Mens JAM. Onderzoek van het bewegingsapparaat: fysische diagnostiek in de algemene praktijk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum; 2000. 3e druk. ISBN 9789031332977. € 73,50.

Bieley LS. Bates’ guide to physical examination and history taking. Londen: Lippincott Williams & Wilkins, voorjaar 2009. 10th edition. ISBN 9781605474007. Ca. €50,- tot € 55,- (inclusief CD met hartgeluiden en video’s van lichamelijk onderzoek).

Ethiek

Have H ten, Leeuwen E van, Meulen R ter. Medische ethiek. 3e druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2009. ISBN 9789031352081 € 56,75. # Nieuwe druk.

Leget C. Ruimte om te sterven: een weg voor zieken, naasten en zorgverleners. Tielt: Lannoo; 2003. ISBN 9789020951455. € 14,95.

Widdershoven GAM. Ethiek in de kliniek: hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek. Amsterdam: Boom; 2000. ISBN 9789053525562. € 25,95.

Geriatrie/gerontologie

Pathy MSJ, editor. Principles and practice of geriatric medicine. Chicester: Wiley; 2006 (hard cover). ISBN 9780470090558. Ca. € 653,-.

Cassel CK, Riesenberg DE, Sorensen LF, Walsh JR, editors. Geriatric medicine. New York: Springer; 2003. Fourth edition. ISBN 9780387955148. Circa € 164,-.

Eulderink F, Knook DL, Heeren TJ, Lighthart GJ, redactie. Inleiding gerontologie en geriatrie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2004. 4e druk. ISBN 9789031342648. € 42,75.

Jansen PAF, Froeling PGAM, Voorn ThB, Schellekens JWG, redactie. Het geriatrie formularium: een praktische leidraad. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2008. ISBN 9789031350032. € 35,-

Huisartsgeneeskunde

Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Verhey ThJM. Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2007. 5e druk. ISBN 9789035229587. € 52,50.

Interne Geneeskunde

Fauci A, et al. Harrisons principles of internal medicine. Maidenhead (UK): McGraw-Hill; 2008, 17th edition. One volume edition: ISBN 9780071466332 € 151,-. Two volume edition: ISBN 9780071476911 € 165,-

KNO

Huizing EH, Snow GB. Leerboek keel- neus- oorheelkunde en hoofd – halschirurgie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2007. 1e druk. ISBN 9789031347391. € 97,50.

Broek P van de. Zakboek KNO. Leusden: Acco; 2007. 12e druk. ISBN 9789033464676. € 37,50.

Management

Schermer K, Wijn M. Vergaderen en onderhandelen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 1999. 5e druk. ISBN 9789031341566. € 34,60.

Weggeman MCDP, Bruijn JHB de, Beek CC van. Basics management voor medici. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2000. ISBN 9789031327799. € 36,50.

Neurologie

Haaxma R. Neurologie van cognitie en gedrag in hoofdlijnen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2008. 2e druk. ISBN 9789035230118. € 41,95.

Hijdra A, redactie. Neurologie. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg; 2003. 3e herz. druk. ISBN 9789035226012. € 93,75.

of

Oosterhuis HJG. Klinische neurologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2007. 16e herz. druk. ISBN 9789031346332. € 71,25.

Meesters PD, Gool P van. Neuropsychiatrie in de praktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2007. ISBN 9789035229143. € 50,25.

Oncologie

Velde CJH van de, Krieken JHJM van, Mulder PHM de. Oncologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2005. 7e druk. ISBN 978 9031341771. € 49,95.

Onderwijs & opleiding Cate ThJ ten, Bleker OP, Büller HA, Scherpbier AJJA. Opleiden van medisch specialisten: achtergronden en praktijk. Medicus en Management; deel 8. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2005. ISBN 9789031345038. € 33,50.

Onderzoek

Bouter LM, Dongen MCJM van, Zielhuis GA. Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2005. Vijfde, herziene druk. ISBN 9789031342624. € 65,25.

Houweling ST, Kleefstra N, Mijnhout GS, Zaat JOM, Bilo HJG. Effectief zoeken van medische literatuur: een handleiding voor de praktijk. Langerhans School of Diabetes; 2008. 2e druk. ISBN 9789078380078. € 22,50.

Slotboom A. Statistiek in woorden. Groningen: Wolters-Noordhoff; 2008. 4e druk. ISBN 9789001702540. € 36,50.

Oogheelkunde

Stilma JS, Voorn TB, redactie. Oogheelkunde. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2008. 4e druk. ISBN 9789031350803. € 68,50.

Orthopedie Verhaar JA, Mourik JBA van, redactie. Orthopedie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2008. 2e druk. ISBN 9789031348619. € 99,50.

Palliatieve zorg

Hanks, G et al, eds. Oxford textbook of palliative medicine; 4th ed. September 2009; ISBN 9780198570295, ca. € 210,-.

Watson M, Lucas C, Hoy A, Back I, eds. Oxford handboek of palliative care (based on the Oxford textbook of palliative medicine). Practical advice on symptom control. Include palliative care for patients with non-malignant disease. Oxford University Press, 2nd ed., maart 2009. ISBN 9780199234356. Ca. € 38,-.

Psychiatrie

Hazelhof T, Garenfeld W, Verdonschot T. Dementie en psychiatrie in woord en beeld: een systematische handleiding. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2004. ISBN 9789035226975. € 44,60.

Hengeveld MW, Schudel WJ. Het psychiatrisch onderzoek. Utrecht: De Tijdstroom, 2005. ISBN 9789058980489. € 32,-.

Recht

Engberts DP, Kalkman-Bogert LE. Gezondheidsrecht. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2009. 2e druk. ISBN 9789031361489. € 41,50. # Nieuwe druk.

Leenen HJJ. Handboek gezondheidsrecht. Deel 1: Rechten van mensen in de gezondheids-zorg. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2007. 5e druk. ISBN 9789031351510. € 41,95.

Leenen HJJ. Handboek gezondheidsrecht. Deel 2: Gezondheidszorg en recht. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2008. 5e druk. ISBN 9789031354498. € 41,95.

Reijnders UJL, Das C. De lijkschouw in de praktijk. Houten: Prelum; 2006. ISBN 9789085620365. Prijs € 62,50.

Revalidatie

Greenwood R, Barnes MP, McMillan TM, Ward CD, redactie. The handbook of neurological rehabilitation. Hove (East Sussex): Psychology Press/Erlbaum UK; 2002. 2nd edition. ISBN 9780863777578. € 154,-.

Sexuologie

Gijs L, Gianotten W, Vanwesenbeeck I, Weijenborg P, red. Seksuologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2009. 2e druk. ISBN 9789031351879. € 92,25. # Nieuwe druk.

Tandheelkunde

Waal I van der, Kwast WAM van der, Wal JE van der. Pathologie van de mondholte: klinische, röntgenologische, histopathologische en therapeutische aspecten van de meest voorkomende aandoeningen in de mond. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2004. 4e (herz.) druk. ISBN 9789031338740. € 92,50.

Urologie

Bangma CH, red. Urologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2008. ISBN 9789031352937. € 40,95.

Tijdschriften

De Zorgboog heeft een abonnement op de verplichte tijdschriften en een selectie aanbevolen tijdschriften.

Verplicht

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: www.ntvg.nl

Nederlands Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie: http://tgg.bsl.nl

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde: www.verenso.nl

Aanbevolen

Denkbeeld (Vereniging Psychogeriatrie): www.denkbeeld.bsl.nl

Journal of the American Geriatrics Society: www.blackwellpublishing.com/journals/jgs

Journal of Palliative Care: www.ircm.qc.ca/bioethique/english/publications/journal_of_palliative_care.html

Medisch Contact: www.medischcontact.nl

Geneesmiddelenbulletin: www.geneesmiddelenbulletin.nl

Zorgvisie (vakmagazine voor management en beleid in de Nederlandse zorgsector): www.zorgvisie.nl

Relevante websites

www.artsennet.nl | Portal van de KNMG.

www.alzheimer-nederland.nl |Site van Alzheimer Nederland.

www.cbo.nl | Site van het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO met onder andere Richtlijnen.

www.cebm.net | Site van het Centre for Evidence-Based Medicine.

www.ceg.nl | Site van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad (www.gr.nl) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (www.rvz.net).

www.fk.cvz.nl | Farmacotherapeutisch Kompas.

www.farmacotherapie.org | Artsen ingeschreven in het BIG-register kunnen via deze site na gratis aanmelding gratis gebruikmaken van de Cochrane Library met full-text reviews, RCT’s en andere documenten.

www.geriatricsatyourfingertips.org | Na gratis registratie toegang tot de databank van de American Geriatrics Society.

www.hartstichting.nl | Site van de Nederlandse Hartstichting met informatie over onder andere beroerte.

www.igz.nl | Site van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

www.ikcnet.nl | Kennisnetwerk Integrale Kankercentra.

www.infectieziekten.info | Site van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding met onder andere protocollen en richtlijnen.

www.medischonderwijs.nl | Site met daarop meer dan 750 zelfstudiecursussen ten behoeve van het geneeskundeonderwijs.

www.medischevervolgopleidingen.nl | Site met informatie over de modernisering van de medische vervolgopleidingen.

www.minvws.nl | Site van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met onder andere dossiers over de modernisering AWBZ en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

www.nivel.nl | Site van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg met veel feiten en cijfers, onder andere over ouderenzorg.

www.ouderenpsychiatrie.nl | Site van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie voor publiek en professionals.

www.pallialine.nl | Richtlijnen van de integrale kankercentra waarin de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg zijn beschreven.

www.pubmed.nl | Site met toegang tot een uitgebreid scala van zoekmachines en databases voor het vinden van medische informatie in wetenschappelijke tijdschriften en andere gegevensbronnen.

www.rivm.nl | Site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, met onder andere het Nationaal Kompas Volksgezondheid en het Infectieziekten Bulletin.

www.ru.nl/ubn/vakgebieden/medische/vakgebied_medische | Overzicht zoeksystemen Biomedische Wetenschappen, Medische Bibliotheek, UMC St Radboud Nijmegen.

www.wip.nl| Site van de Werkgroep Infectiepreventie met onder andere Richtlijnen.

Bron: www.voson.nl

Terug naar: Opleiding SO