VOSON

Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen (VOSON)

Missie

De VOSON is een universitair opleidingsinstituut dat deskundige, kritische en creatieve artsen aflevert, die met hart en ziel de taken van specialist ouderengeneeskunde kunnen uitvoeren en uitdragen, binnen en buiten het verpleeghuis.

Door integratie van ervaring, kennis en onderzoek in het onderwijs wil de VOSON het kwaliteitsniveau verbeteren van zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken die samengestelde, complexe zorg behoeven.

Wij willen de beste artsen voor de meest kwetsbare mensen; artsen die respect afdwingen in de gezondheidszorg en daarbuiten.

Bron: VOSON Informatiegids

**********

Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen (VOSON)
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde;
Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde en Public Health
UMC St Radboud, 117 VOSON
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
Telefoon: 024-3618834
Telefax: 024-3619558
E-mail: secretariaat@voson.umcn.nl
Website: www.umcn.nl/voson

umcstradboud

Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen (VOSON)

Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde; Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde en Public Health

UMC St Radboud, 117 VOSON

Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Telefoon: 024-3618834

Telefax: 024-3619558

E-mail: secretariaat@voson.umcn.nl

Website: www.umcn.nl/voson

Hoofd opleiding: Dr.  J.C.M. (Jan) Lavrijsen

**********

Klik hier voor de literatuurlijst van VOSON.

**********

Terug naar: Opleiding SO