Dossiers

Welkom bij onze specials, de bijlagen met meer informatie over een specifiek onderwerp.

Je kunt kiezen uit:

 1. Gadgets |  het gebruik van digitale media in ons vak.
 2. Aaien als Therapie | de inzet van dieren in de zorg.
 3. Ethiek | over de ethische aspecten van ons vak.
 4. Omgaan met dementie | belevingsgerichte benadering bij psychogeriatrie.
 5. Probleemgedrag bij dementie | definitie, richtlijnen en protocollen, medicatie algoritme en psychosociale modellen van probleemgedrag bij dementie
 6. Het Familiegesprek | hoe voer je een goed familiegesprek?
 7. ZZPs | uitleg over de verschillende zorgzwaartepakketten.
 8. Zorgplan | uitleg over de systematiek van zorgplannen.
 9. ECGs | stappenplan ECG beoordeling.
 10. Syndroom van Korsakov | uitleg over het syndroom van Korsakov
 11. Farmacotherapie bij Ouderen voor de fysiotherapeut | klinische les farmacotherapie voor geriatriefysiotherapeuten in opleiding

De inhoud wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe onderwerpen, kom dus zeker een keer terug!

Shopping