Literatuur

1 Wils,J-P., Ethiek, In: Becker,M.,Stokkom,B. van, Tongeren,P. van en Wils,J-P., Lexicon van de ethiek, van Gorcom, Assen, 2001,pp104-106

2 Prof.ten Have,Prof. Ter Meulen, prof. E.van Leeuwen: Ethiek. In: Medische Ethiek, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem 2003, pp/1-24

3 Annelies van Heijst: Menslievende Zorg. Een ethische kijk op professionaliteit, Uitgeverij Klement, Kampen 2005

4 Annelies van Heijst: Iemand zien staan, Zorgethiek over Erkenning, Uitgeverij Klement, Kampen 2008

5. A. Baart en A. van Heijst.Inleiding: een beknopte schets van de presentietheorie. In:

Sociale Interventie 2003

  1. 18 nr.2 p. 35-40 Molewijk, A.C., Muijen, H.,Abma, T, en Widdershoven, G., Moreel beraad in de kliniek. Van waaruit, waarom en waartoe?, In:Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, jg.
  2. Van Dartel, H., Ethiek als integraal onderdeel van het instellingsbeleid. In: Pijnenburg M. en Nuy M. ( red). Het ziekenhuis als morele gemeenschap, Uitgeverij Damon, Budel 2003, p.35-51

8 Cursusmateriaal Opleiding Ethiek in de Zorgsector UMCN 2009

9 Marian Zuure: Ethiek en het verpleeghuis. In: Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek. Jrg. 16 ·NR 2 · juli 2009

10 www.mijnwoordenboek.nl

Aanbevolen: Bauduin, D.,Kanne, M. Tijd voor Reflectie. Praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie. Uitgeverij SWP, Amsterdam 2009

Touwen, D. Voor een ander. Beslissingsverantwoordelijkheden in de verpleeghuisgeneeskunde. Uitgeverij Aksant, Amsterdam 2008

Signalering ethiek en gezondheid 2009 Centrum voor ethiek en gezondheid. Dilemma’s voor verpleegkundigen en verzorgenden

**********

Zorgethiek bij de Zorgboog

Korte inleiding ethiek
Ethiek in de praktijk bij de Zorgboog
Zorgboogvisie
Literatuur

**********

Terug naar: ethiek

**********

Heb je vragen voor Lea? Laat een reactie achter onderaan deze pagina of neem contact op via het contactformulier.