Zorgboogvisie

Zorgboog

In de Zorgboogvisie heeft De Zorgboog belangrijke grondbeginselen beschreven voor het bieden van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening voor alle generaties. Het is een weergave van de filosofie en het perspectief van waaruit leven en werken in de organisatie worden georganiseerd en zorg en dienstverlening wordt geboden. Het geeft aan waar De Zorgboog voor staat. De Zorgboogvisie geeft richting aan het werken in de dagelijkse praktijk en aan hetgeen cliënten in hun sociale netwerk kunnen en mogen verwachten.

Deze visie is de onderliggende filosofie voor de missie, de kernwaarden, de normen verantwoorde zorg en het meerjaren beleidsplan van de organisatie. Het maakt duidelijk hoe De Zorgboog cliënten tegemoet treedt en medewerkers bindt en boeit.

ZORGBOOGVISIE 4 GENERATIONS

RUIMTE VOOR ONTMOETEN

Zorgboog 4 Generations

Ontmoeten

Iedere ontmoeting is belangrijk en draagt bij aan de kwaliteit van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening voor alle generaties en aan de kwaliteit van werken. De Zorgboog wil samenwerken met anderen en transparant zijn over wie ze is en wat ze professioneel kan bieden. De Zorgboog biedt ruimte om te ontmoeten en om betrokken te zijn, mee te denken en mee te doen. Ze staat open voor verandering, niets staat voor altijd vast.

De cliënt

De cliënt voelt zich thuis bij De Zorgboog. De Zorgboog biedt de cliënt een goede kwaliteit van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. Zij respecteert de cliënt in zijn of haar mogelijkheden en wensen: in wat de cliënt kan en in wat hij of zij belangrijk vindt. De cliënt moet zichzelf kunnen zijn en blijven en voert de eigen regie. Dit betekent dat er ruimte is voor verschillen. De Zorgboog staat open voor deze verschillen en de eigenheid van de cliënt. Ze luistert goed naar wie de cliënt is en wat hij of zij wil en ondersteunt daar waar gewenst, binnen de mogelijkheden van De Zorgboog.

De medewerkers

Bij De Zorgboog werken medewerkers en vrijwilligers samen om de ontmoeting met de cliënt en met elkaar tot een succes te maken. Zij handelen professioneel, zijn betrokken en oplossingsgericht. Medewerkers van De Zorgboog waarderen, respecteren en vertrouwen de ander. Zij luisteren en willen de ander verstaan, teneinde gezamenlijk wonen, welzijn, zorg en dienstverlening voor alle generaties te realiseren. De medewerkers durven, als de situatie daarom vraagt, ruimte te bieden voor andere normen en waarden.

**********

Lees verder

**********

Zorgethiek bij de Zorgboog

Korte inleiding ethiek
Ethiek in de praktijk bij de Zorgboog
Zorgboogvisie
Literatuur

**********

Terug naar: ethiek

**********

Heb je vragen voor Lea? Laat een reactie achter onderaan deze pagina of neem contact op via het contactformulier.