Het Familiegesprek

Het hoort bij het dagelijkse werk van de specialist ouderengeneeskunde: het familiegesprek. Een goed familiegesprek voeren is echter helemaal niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. In de huidige geneeskunde opleiding en de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde wordt er dan ook veel aandacht aan geschonken. Ook binnen de Zorgboog heeft de toetsingsgroep van specialisten ouderengeneeskunde het onderwerp Familiegesprek ter hand genomen en zijn er intensief mee aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in een handzaam document met richtlijnen en een publicatie over het hele proces in het tijdschrift voor verpleeghuisgeneeskunde.

Dit willen wij graag met jullie delen!

Ga naar: richtlijnen Familiegesprek.

Ga naar het artikel: En forgeant on devient forgeron| al smedende wordt men smid (het familiegesprek als toetsingsonderwerp). Tijdschrift voor verpleeghuisgeneeskunde, Vol 31, no 1, 2006.

Tot slot: om zelf in je eigen toetsingsgroep mee aan de slag te gaan: Feedback Formulier Familiegesprekken.