Zorgplan

Binnen de ouderengeneeskunde probeer je de cliënt en zijn omgeving in kaart te brengen. Dit doe je door het opstellen van een zorgplan. Hierin definieer je problemen, stel je doelen vast en koppel je hier acties en evaluaties aan. Een zorgplan is dus bedoeld om sturing te geven aan de behandeling. Juist bij de complexe zorgvragen binnen de ouderengeneeskunde is deze systematiek noodzakelijk.

Een zorgplan kan op verschillende manieren geordend worden. Een manier die de laatste tijd veel in de belangstelling staat is de ordening via de vier domeinen van het Zorgleefplan van Actiz. Deze ordening wordt vaak door de verpleging gebruikt om wensen van cliënten in kaart te brengen.

Een andere, oudere, ordeningsmethode is SFMPC (ook wel SAMPC genoemd). Deze methode van probleemgericht werken wordt vaak door de specialist ouderengeneeskunde gebruikt.

Meer informatie:

SFMPC | Zorgleefplan

De Zorgboog is sinds januari 2009 overgestapt op het Zorgleefplan. Als (beginnend) specialist ouderengeneeskunde ervaar ik het soms als moeilijk om de punten die ik belangrijk vind in het behandelplan van een cliënt, goed terug te laten komen in het Zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt in onderling overleg tussen cliënt/familie en zorgcoördinator vastgesteld en vervolgens in het MDO geëvalueerd. Hoe waarborg je dan als arts dat ook jouw punten worden meegenomen? Wij hebben namelijk ons eigen medisch dossier en ik ‘bemoei’ me niet met het zorgleefplan van de verpleging.

Waarschijnlijk zit ik nog teveel vast in het medisch model, anderszins woont een cliënt vaak niet voor zijn zweetvoeten in het verpleeghuis en spelen er complexe medische vraagstukken die periodiek geëvalueerd moeten worden. Vraagstukken waar de client zelf vaak niet direct een wens of vraag bij heeft. Dat neemt niet weg dat ik me kan vinden in de achterliggende gedachte van het zorgleefplan: niet over maar met de client een zorgplan opstellen.

Kunnen het meer medisch georiënteerde, probleemgerichte SFMPC model en het zorgleefplan naast elkaar bestaan en elkaar daarmee aanvullen tot een allesomvattend zorgpakket voor de bewoner? Of moeten het SFMPC model en het zorgleefplan naast elkaar blijven bestaan om kwaliteit van zorg en behandeling te blijven leveren. De SFMPC systematiek is immers de kern van ons vak als specialist ouderengeneeskunde.

Ik ben hier nog mee aan het stoeien en ben daarom benieuwd naar ervaringen van anderen op dit gebied. Laat hieronder een reactie achter en praat mee!