Onderzoek

Boek

De Zorgboog heeft van oudsher een rijke onderzoekstraditie. Vooral door onze collega en directeur patiëntenzorg Hans van den Bosch werd wetenschappelijk onderzoek vanaf het begin van de jaren 90 sterk gestimuleerd. Structureel werden gelden beschikbaar gesteld voor promotieonderzoek. Een goede bibliotheek en de probleemgerichte statusvoering werden beschouwd als belangrijke voorwaarden voor dit onderzoek. Helaas moesten 2 verpleeghuisartsen om verschillende redenen voortijdig hun promotieonderzoek staken.

In 2005 kon glorieus gevierd worden dat onze oud-collega Jan Lavrijsen promoveerde op het onderwerp vegetative state (coma). Jan werkte in die tijd al in Nijmegen bij de Opleiding voor Verpleeghuisartsen, maar hij verrichtte zijn onderzoekswerk in Bakel in tijd die door de Zorgboog gefinancierd werd. De inspiratie voor het onderzoeksonderwerp vond Jan in de casuïstiek die hij in zijn werk als verpleeghuisarts binnen de Zorgboog had meegemaakt.

Na Jan werd het onderzoeksstokje overgenomen door Frans Voncken met als onderwerp de geriatrische revalidatie in het verpleeghuis. Frans kreeg steun van Monica Spruit- van Eijk, die gefinancierd werd door de SVRZ, uit Middelburg. Het prospectieve onderzoek GRAMPS (Geriatic Rehabilitation in AMPutation and Stroke) werd uitgezet in 15 verpleeghuizen. Doelstelling was: het in kaart brengen van het revalidatieproces van CVA- en amputatiepatiënten in Nederlandse verpleeghuizen en het benoemen van uitkomstpredictoren voor succesvolle of niet-succesvolle revalidatie. Toen Frans Voncken in mei 2008 wegens ziekte uitviel, werd zijn plaats als Zorgboogvertegenwoordiger overgenomen door Bianca Kegels-Buijck. In 2012 is zij gepromoveerd. Voor meer informatie zie www.gramps.nl. In 2013 is specialist ouderengeneeskunde Lonneke Schuurmans gestart met haar promotie-onderzoek op het gebied van mens-dierrelaties en dan meer specifiek: de effecten van dieren op de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

De verpleegkundig specialisten Miriam Jacobs en Hanneke van Dijk hebben in het kader van hun opleiding Master of Advanced Nursing Practice deel genomen aan het Europese onderzoek FIRE en in 2012 hun resultaten op het internationale FIRE congres in Dublin mogen presenteren.

De Zorgboog is lid van het UKON, het Universitair Kennisnetwerk Ouderengeneeskunde Nijmegen.

Ga naar:

Publicaties: een overzicht publicaties uit de historie van de Zorgboog.