Publicaties

Door de jarenlange onderzoekstraditie heeft de Zorgboog een rijke publicatie historie opgebouwd.

Een overzicht:

(De artikelen met een link zijn tevens beschikbaar als PDF document.)

   1. De keuze van diagnostische tests. Een besliskundige analyse. W.J. van Geldrop en J.S.G. van den Bosch. Huisarts en Wetenschap 1986;29:378-381.
   2. Het psychogeriatrisch platform. J.S.G. van den Bosch. In: De relatie tussen overheid en particulier initiatief. 1986:133. De Tijdstroom. Interacademiale Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen.
   3. Een dag van 36 uur. J.S.G. van den Bosch en M. van den Bosch – de Greef. 1986. Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, Utrecht.
   4. Moderne Lebensgestaltung mit Einbeziehung der Familie bij dementen Patienten. J.S.G. van den Bosch. Uitgeverij Deutscher Paritatischer  Wolhfarstverband Landesverband Bayern.
   5. Behandelbare oorzaken van dementie. J.S.G. van den Bosch. In: Diagnostiek van het dementiesyndroom. Consensus Diagnostiek bij het Dementiesyndroom. 1988. Centraal Begeleidings Orgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO).
   6. Ongewone en gestoorde groei bij kinderen. J.S.G. van den Bosch. Practicum Huisartsgeneeskunde. Wetenschappelijke uitgeverij Bunge te Utrecht.
   7. Paratonie en de fysiotherapeutische behandeling. W. Arnts, P. van Oostwaard en A. Rooyakkers. Ned Tijdschr Fysiotherapie, 1989;99,(7/8):216-220.
   8. Comfortabel in de rolstoel ondanks slechte zitbalans; een probleemgerichte oplossing. P. van Oostwaard. Ned Tijdschr Fysiotherapie, 1989;99,(7/8):221-222
   9. Medisch handelen bij patiënten in een chronisch coma; een bijdrage uit de verpleeghuisgeneeskunde. J.C.M. Lavrijsen en J.S.G. van den Bosch. Ned. Tijdschrift Geneesk. 1990;134(32):1529-1532.
   10. Vanuit de praktijk: de bibliotheek in het verpleeghuis. I.Y. Tan en J.S.G. van den Bosch.Vox Hosp 1991;15 (2),44-46.
   11. Langdurig coma: als verder behandelen medisch niet meer zinvol is. J.C.M. Lavrijsen en J.S.G. van den Bosch. Vox Hosp 1992,16(4),12-15.
   12. Reactivering in een verpleeghuis bij patiënten met een beenamputatie; een retrospectief onderzoek. E.M. Zijp, E.M.C. Rasenberg en J.S.G. van den Bosch. Tijdschr Gerontol Geriatr 1992;23.
   13. Vanuit de praktijk: de probleemgerichte status in het verpleeghuis. J.C.M. Lavrijsen en J.S.G. van den Bosch. Vox Hosp 1993.
   14. Klinische les: Meningsverschil over sondevoeding bij een demente patiënt.I.Y. Tan en J.S.G. van den Bosch. Ned Tijdschr Geneesk 1994;138(8):385-388.
   15. Myiasis: wondinfestatie door vliegenmaden in een verpleeghuis.E.M. Zijp. Ned. Tijdschr Geneesk 1994;138(20),1036-1037.
   16. Klinische les: Luisteren en waarnemen.J.A. Stoop. Ned Tijdschr Geneesk 1995;139(32):1625-1627.
   17. Geriatrische revalidatie in een verpleeghuis en de Barthel-index als graadmeter. E.M. Zijp en J.S.G. van den Bosch. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139(2):1037-1041.
   18. Uitdroging in de stervensfase: vocht toedienen of niet? J. van Ingen-Schenau. Denkbeeld 1996;april.
   19. Meer doen met lichamelijk contact. Communicatie met ernstig dementerenden. A. Bosscher. Denkbeeld 1998;10(oktober):14-15.
   20. Een beeld van een blad. Tien jaar Denkbeeld in vogelvlucht. F. Gilson en J. van Ingen-Schenau. Denkbeeld 1998;10(december):2-6.
   21. Frustratie van de derde generatie. F. Derix. Denkbeeld, 1998;10(december).
   22. Hygiëne kwaliteitsbeleid in het verpleeghuis. W. van Deursen, E. Mutsaers, H. Suurd en W. Tielemans. Tijdschr. Hygiëne Infectiepreventie 1999:99-95.
   23. Diagnostiek van vegetatieve toestand als basis voor medisch handelen op de grens van leven en dood.J.C.M. Lavrijsen, J.S.G. van den Bosch, L.G.P. Costongs, H.J. Eilander, P.L. Hoenderdaal en J.M. Minderhoud. Ned Tijdschr Geneesk 2003;147(5):195-198.
   24. Het laten sterven van een patiënt in een vegetatieve toestand in het ziekenhuis met de verpleeghuisarts als hoofdbehandelaar. J.C.M. Lavrijsen, J.S.G. van den Bosch, H.Olthof en P.P.A Lenssen. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:947-50.
   25. En forgeant on devient forgeron. F. Voncken, H. van den Bosch, R. van Schaaijk. Tijdschr Verpleeghuis Geneesk 2006;31(1):2-6.
   26. Aaien Als Therapie (AAT): de meerwaarde van dieren in het verpleeghuis. L. Schuurmans, P. Calis en S. Zuidema. Tijdschr Verpleeghuis Geneesk 2009;34(2):44-48.
   27. Digitale revolutie: een basiscursus voor de specialist ouderengeneeskunde. L. Schuurmans.Tijdschr Ouderengeneesk 2010;3(3):108-112.
   28. Geriatric rehabilitation in nursing home patients: results of the GRAMPS study. B. Buijck, M. Spruit, S. Zuidema, S. Geurts, R. Koopmans. J. Clinical Nurs 2010;19 (Suppl. 1):70–92.
   29. Geriatric rehabilitation of stroke patients in nursing homes: a study protocol. M. Spruit-van Eijk, B Buijck, S. Zuidema, F. Voncken, A. Geurts, R. Koopmans. BMC Geriatrics 2010;10(15):1-7.
   30. Animal-Assisted Interventions in Dutch Nursing Homes: A Survey. L. Schuurmans, M. Enders-Slegers, T. Verheggen, J. Schols. JAMDA, 2016.

Promotie-onderzoek:
Patients in a vegetative state : diagnosis, prevalence and long-term care in Dutch nursing homes. Jan Lavrijsen, 2005. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, ISBN: 90-5073-011-6.

Determinants of Outcome in Geriatric Rehabilitation: The Gramps Study. Monica Spruit – van Eijk, 2012. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, ISBN: 978-94-6169-299-3.

Multi-dimensional challenges in Geriatric Rehabilitation. Bianca Buijck, 2013. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen.

Animal-Assisted Interventions in Dementia. Lonneke Schuurmans. 2013 – 2017. Open Universiteit Heerlen.

Terug naar: Onderzoek